intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ (lab 1)

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

377
lượt xem
122
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giải pháp dùng cho Doanh nghiệp nhỏ với các yêu cầu cơ bản như : Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ máy in Truy cập Internet với 1 đường truyền ADSL Mô hình mạng WorkGroup. các máy user dùng Windows XP, các máy cung cấp tài nguyên(Files, printer) dùng Windows Server 2k3 với các bước thực hiện: - Đặt IP cho các máy - cấu hình Router ADSL - Cấu hình File server - cấu hình Print server

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ (lab 1)

 1. Quảng trị mạng Bài 1 : Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ I- MÔ HÌNH - Mô hình sử dụng 2 máy tính II- GIỚI THIỆU - Giải pháp dùng cho Doanh nghiệp nhỏ với các yêu cầu cơ bản như : Collection By traibingo 1
 2. Quảng trị mạng  Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ máy in  Truy cập Internet với 1 đường truyền ADSL III- CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI - Mô hình dùng mạng WorkGroup. Các máy User dùng Windows XP, các máy cung cấp tài nguyên (Files, Printer ) dùng Windows Server 2k3 với các bước thực hiện :  Đặt IP cho các máy  Cấu hình Router ADSL  Cấu hình File server  Cấu hình Print server IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Đặt IP cho các máy - Chuẩn bị: 1 máy Windows Server 2003 (PC01) và 1 máy Windows XP (PC02) Collection By traibingo 2
 3. Quảng trị mạng - Thông số IP của các máy như sau: PC01 PC02 IP address 192.168.1.2 192.168.1.3 Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Default gateway 192.168.1.1 192.168.1.1 Preferred DNS 203.113.131.1 203.113.131.1 - Thực hiện tại PC01 > Click phải My Network Places > Properties - Click phải lan > Properties Collection By traibingo 3
 4. Quảng trị mạng - Chọn Internet Protocol (TCP/IP) > Properties - Nhập thông số IP như hình vẽ > OK > OK Collection By traibingo 4
 5. Quảng trị mạng - Các máy còn lại > Thực hiện tương tự 2. Cấu hình Router ADSL - Thực hiện tại máy bất kỳ > Trong bài Lab này, tôi thực hiện tại PC02 > Reset thiết bị Router ADSL > Kiểm tra đường truyền với Router (IP mặc định của Router là 192.168.1.1) > Bảo đảm phải liên lạc được với Router - Mở Internet Explorer (IE) > Nhập 192.168.1.1 > Go - Nhập username và password của Router > OK Collection By traibingo 5
 6. Quảng trị mạng - Chọn tab Quick Start > RUN WIZARD Collection By traibingo 6
 7. Quảng trị mạng - Màn hình Quick Start > Next - Màn hình Quick Start – Password > Nhập password mới > Next - Màn hình Quick Start – Time Zone > Chọn GMT+07:00 > Next Collection By traibingo 7
 8. Quảng trị mạng - Màn hình Quick Start – ISP Connection Type > Chọn PPPoE/PPPoA > Next - Màn hình Quick Start – PPPoE/PPPoA > Nhập thông tin như hình vẽ > Next Collection By traibingo 8
 9. Quảng trị mạng - Màn hình Quick Start Complete > Next > Close - Tab Status > Quan sát đã nhận IP Public do ISP cấp Collection By traibingo 9
 10. Quảng trị mạng - Mở IE > Nhập google.com.vn > Quan sát đã truy cập web thành công Collection By traibingo 10
 11. Quảng trị mạng 3. Cấu hình File server (thực hiện tại PC01) - Tạo các group BanGiamDoc, KeToan, NhanSu Collection By traibingo 11
 12. Quảng trị mạng - Tạo các user TPKeToan, kt1, kt2, TPNhanSu, ns1, ns2 - Add các user TPKeToan, kt1 và kt2 vào group KeToan Collection By traibingo 12
 13. Quảng trị mạng - Add các user TPNhanSu, ns1 và ns2 vào group NhanSu - Tạo cây thư mục như hình vẽ Collection By traibingo 13
 14. Quảng trị mạng a. Share folder Data - Click phải Data > Properties - Tab Sharing > Chọn Share this folder > Chọn Permissions Collection By traibingo 14
 15. Quảng trị mạng - Chọn Full Control tại cột Allow > OK > OK b. Hồ sơ của phòng ban nào thì phòng ban đó quản lý - Màn hình Data Properties > Tab Security > Chọn Advanced Collection By traibingo 15
 16. Quảng trị mạng - Màn hình Advanced Security Settings for Data > Gỡ dấu check All inheritable permissions from … defined here > Collection By traibingo 16
 17. Quảng trị mạng - Màn hình Security > Chọn Copy > Chọn OK - Trong ACL > Chọn Users (HOUSE\Users) > Remove Collection By traibingo 17
 18. Quảng trị mạng - Quan sát kết quả > Chọn Add - Add các group NhanSu và KeToan > OK Collection By traibingo 18
 19. Quảng trị mạng - Quan sát kết quả > OK - Click phải folder Chung > Properties Collection By traibingo 19
 20. Quảng trị mạng - Tab Security > Chọn group KeToan > Chọn Modify tại cột Allow - Tab Security > Chọn group NhanSu > Chọn Modify tại cột Allow > OK Collection By traibingo 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2