intTypePromotion=1

Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ (lab 1)

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
339
lượt xem
122
download

Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ (lab 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giải pháp dùng cho Doanh nghiệp nhỏ với các yêu cầu cơ bản như : Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ máy in Truy cập Internet với 1 đường truyền ADSL Mô hình mạng WorkGroup. các máy user dùng Windows XP, các máy cung cấp tài nguyên(Files, printer) dùng Windows Server 2k3 với các bước thực hiện: - Đặt IP cho các máy - cấu hình Router ADSL - Cấu hình File server - cấu hình Print server

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ (lab 1)

 1. Quảng trị mạng Bài 1 : Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ I- MÔ HÌNH - Mô hình sử dụng 2 máy tính II- GIỚI THIỆU - Giải pháp dùng cho Doanh nghiệp nhỏ với các yêu cầu cơ bản như : Collection By traibingo 1
 2. Quảng trị mạng  Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ máy in  Truy cập Internet với 1 đường truyền ADSL III- CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI - Mô hình dùng mạng WorkGroup. Các máy User dùng Windows XP, các máy cung cấp tài nguyên (Files, Printer ) dùng Windows Server 2k3 với các bước thực hiện :  Đặt IP cho các máy  Cấu hình Router ADSL  Cấu hình File server  Cấu hình Print server IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Đặt IP cho các máy - Chuẩn bị: 1 máy Windows Server 2003 (PC01) và 1 máy Windows XP (PC02) Collection By traibingo 2
 3. Quảng trị mạng - Thông số IP của các máy như sau: PC01 PC02 IP address 192.168.1.2 192.168.1.3 Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Default gateway 192.168.1.1 192.168.1.1 Preferred DNS 203.113.131.1 203.113.131.1 - Thực hiện tại PC01 > Click phải My Network Places > Properties - Click phải lan > Properties Collection By traibingo 3
 4. Quảng trị mạng - Chọn Internet Protocol (TCP/IP) > Properties - Nhập thông số IP như hình vẽ > OK > OK Collection By traibingo 4
 5. Quảng trị mạng - Các máy còn lại > Thực hiện tương tự 2. Cấu hình Router ADSL - Thực hiện tại máy bất kỳ > Trong bài Lab này, tôi thực hiện tại PC02 > Reset thiết bị Router ADSL > Kiểm tra đường truyền với Router (IP mặc định của Router là 192.168.1.1) > Bảo đảm phải liên lạc được với Router - Mở Internet Explorer (IE) > Nhập 192.168.1.1 > Go - Nhập username và password của Router > OK Collection By traibingo 5
 6. Quảng trị mạng - Chọn tab Quick Start > RUN WIZARD Collection By traibingo 6
 7. Quảng trị mạng - Màn hình Quick Start > Next - Màn hình Quick Start – Password > Nhập password mới > Next - Màn hình Quick Start – Time Zone > Chọn GMT+07:00 > Next Collection By traibingo 7
 8. Quảng trị mạng - Màn hình Quick Start – ISP Connection Type > Chọn PPPoE/PPPoA > Next - Màn hình Quick Start – PPPoE/PPPoA > Nhập thông tin như hình vẽ > Next Collection By traibingo 8
 9. Quảng trị mạng - Màn hình Quick Start Complete > Next > Close - Tab Status > Quan sát đã nhận IP Public do ISP cấp Collection By traibingo 9
 10. Quảng trị mạng - Mở IE > Nhập google.com.vn > Quan sát đã truy cập web thành công Collection By traibingo 10
 11. Quảng trị mạng 3. Cấu hình File server (thực hiện tại PC01) - Tạo các group BanGiamDoc, KeToan, NhanSu Collection By traibingo 11
 12. Quảng trị mạng - Tạo các user TPKeToan, kt1, kt2, TPNhanSu, ns1, ns2 - Add các user TPKeToan, kt1 và kt2 vào group KeToan Collection By traibingo 12
 13. Quảng trị mạng - Add các user TPNhanSu, ns1 và ns2 vào group NhanSu - Tạo cây thư mục như hình vẽ Collection By traibingo 13
 14. Quảng trị mạng a. Share folder Data - Click phải Data > Properties - Tab Sharing > Chọn Share this folder > Chọn Permissions Collection By traibingo 14
 15. Quảng trị mạng - Chọn Full Control tại cột Allow > OK > OK b. Hồ sơ của phòng ban nào thì phòng ban đó quản lý - Màn hình Data Properties > Tab Security > Chọn Advanced Collection By traibingo 15
 16. Quảng trị mạng - Màn hình Advanced Security Settings for Data > Gỡ dấu check All inheritable permissions from … defined here > Collection By traibingo 16
 17. Quảng trị mạng - Màn hình Security > Chọn Copy > Chọn OK - Trong ACL > Chọn Users (HOUSE\Users) > Remove Collection By traibingo 17
 18. Quảng trị mạng - Quan sát kết quả > Chọn Add - Add các group NhanSu và KeToan > OK Collection By traibingo 18
 19. Quảng trị mạng - Quan sát kết quả > OK - Click phải folder Chung > Properties Collection By traibingo 19
 20. Quảng trị mạng - Tab Security > Chọn group KeToan > Chọn Modify tại cột Allow - Tab Security > Chọn group NhanSu > Chọn Modify tại cột Allow > OK Collection By traibingo 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2