Thơ về Hà Nội Tập 2

Chia sẻ: Pham Minh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
132
lượt xem
38
download

Thơ về Hà Nội Tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách quảng cáo 'thơ về hà nội tập 2', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thơ về Hà Nội Tập 2

 1. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Ban D án Hà N i Tôi Yêu ® HDINVESTMENT.JSC Đ i L 1000 năm Thăng Long Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Tr n Th Hư ng | Hi u ñính: Nguy n Vũ Hoàng Linh www.100hanoi.com 1 2010 Hà N i Tôi yêu
 2. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Hà N i luôn là m t ñ a danh văn hóa, kinh t , chính tr c a c nư c. Tìm hi u các thông tin v kinh t , văn hóa, gi i trí….c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng l p nhân dân. Bên c nh ñó, năm 2010 là năm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñ i l 1000 năm Thăng Long. Đây là m t c t m c văn hóa, l ch s ñư c quan tâm c a c trong và ngoài nư c. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh hư ng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñư c công ty CP ĐT Hoàng Đ t tri n khai th c hi n t tháng 2 năm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m văn hóa gây ñư c n tư ng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đ i L 1000 năm Thăng Long ñang ñ n r t g n, d án cũng ñang ñi vào giai ño n g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đ i L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , cũng như nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ngư i Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra m t nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñi n t ñư c t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi v ng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñi u thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñư c sưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñư c nh ng thi u sót. M t s tư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñư c s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñư c nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án www.100hanoi.com 2 Hà N i Tôi yêu
 3. www.100hanoi.com Thơ Hà N i M cL c Thư ng ................................................................................................................................2 Hà N i trong tôi ....................................................................................................................4 Ng m H Gươm ..................................................................................................................5 Hà n i c a tôi! ......................................................................................................................6 Hà n i-Gió heo may ! ...........................................................................................................7 Thành xưa Ph cũ ...............................................................................................................8 Cánh Bu m Trên Tây H .....................................................................................................9 G i ngư i em gái Hà N i ..................................................................................................10 Em có v Hà N i ................................................................................................................11 HÀ N I THU ......................................................................................................................12 Hà N i Mùa Này S u Chín Chưa Em?..............................................................................13 Em có v Hà N i ................................................................................................................14 Nh ng con ñư ng tháng giêng .........................................................................................15 Nh Hà N i ........................................................................................................................16 TR MÙA ..........................................................................................................................17 ĐÊM HÀ N I......................................................................................................................18 Hà N i có Bác H ..............................................................................................................19 TÔI ĐI TÌM HÀ N I C A TÔI............................................................................................20 NGÕ V NG........................................................................................................................21 TR L I BÁT TRÀNG .......................................................................................................22 Góc nh Hà n i..................................................................................................................23 HÀ N I M T TH I............................................................................................................24 Đ N HÀ N I G P BÀ HUY N THANH QUAN.................................................................25 HÀ N I M T TH I XA......................................................................................................26 Khúc hát ngàn năm............................................................................................................27 Nh Hà n i gi a Sài gòn ...................................................................................................28 G i l i Hà thành.................................................................................................................29 Hà N i chi u thu ................................................................................................................30 Hà N i – em và tôi .............................................................................................................31 Hà n i thu...........................................................................................................................32 Thành ph ngàn năm tu i..................................................................................................33 Vi t h Gươm……….………………………………………………………………………...34 www.100hanoi.com 3 Hà N i Tôi yêu
 4. www.100hanoi.com Thơ Hà N i HÀ N I TRONG TÔI Màu ph c màu xanh me vàng s u Bình minh chói lòa nh ng ô kính tháp cao 36 ph phư ng tr m tích H Tây xanh bi c t thư nào N ng vàng thu g i ñôi m t ñ i Lích chích vòm cây máy chú s nâu Ph c a Phái cà phê gi t nh Cây tr m ngâm lá úa chân l u Có nh ng ni m vui ñang ch y dài trên ph Mư t thêm tóc tu i giao mùa Và sông H ng d u gió V vòng cung vào ñ t Hai Vua Nh ng siêu th khoe màu hi n ñ i Còn ai nh không quán cóc ven ñư ng Và ngh nhân già mi t tò he bên g c li u M t ñ c m còn xoay ngư c th i gian Dòng ngư i dòng xe thu h p lòng ñ i l Bi t th chen nhau khu t l p ao h Hà N i trong tôi còn nguyên nét c Và H Gươm Đài nghiên-Tháp bút v tr i thơ. Huỳnh Đ ng www.100hanoi.com 4 Hà N i Tôi yêu
 5. www.100hanoi.com Thơ Hà N i NG M H GƯƠM Tôi ñã s ng nh ng mùa hè bên c nh H Gươm Cành phư ng thêu hoa trên nư c h màu l c Gi t sương ñ ng bên vòm cong Thê Húc Lá s u rơi vàng l i ph Tràng Thi… T nơi này ngư i ñưa ti n ngư i ñi Đ l i l i mòn hoa c Gh ñá xưa bây gi v n ñó L a ñôi nay l i t i ñây ng i… Tôi ñã th c ñêm quay t i d ng cây ña ñ n Ng c Sơn b tg c Đ gi bóng cây quen cho khách t i ng m nhìn Gi dây cáp thôi căng, bóng cây ñã l ng Mùa thu v soi m t nư c mây in, Bên g c cây già nghiêng xu ng như không mang n i s c n ng th i gian trên vai mình n a Tôi l i g p hàng li u tơ tha thư t tóc buông dài M i g n sóng như nét nhăn trên trán h v a xoá Đã ñi qua bi t m y ki p ngư i… H Gươm là chi c gương bao th k soi không m nư c thu Là c c nư c th i gian rót mãi không ñ y T canh-gà-Th -Sương ñ n ti ng chuông ñ ng h ñi m nh c Nh ng gì còn, nh ng gì ñã ñ i thay? Ch tôi ñ ng ng m h ñây, nơi c a s m ra ñây Mai ngư i khác l i ñ ng nhìn Tháp – Bút L i thao th c cùng n i lòng ngư i trư c L i th y mình trách nhi m v i xưa sau… Ch Văn Long www.100hanoi.com 5 Hà N i Tôi yêu
 6. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Hà n i c a tôi! Hà n i c a tôi cái gì cũng l Trong m t m i ngư i v n v y h i em? Hà n i c a tôi cái gì cũng th Quý t ng b n bè se s t tình thương Hà n i c a tôi m i g p ñã v n vương Cho m i nh ng ai ñã t ng thăm ñó Hà n i c a tôi quý t ng ng n gió Lăn tròn bóng mát H Tây Hà n i c a tôi dù ñông l nh ñêm dày V n sáng lòng mình hương t a m bàn tay Hà n i c a tôi v n v y r t mê say Câu hát vùng lên hay bài ca xung tr n Mà v n ng t ngào hương hoa s a ng t ngây Hà N i c a tôi dù bóng m ñã g y Chi c khăn s i l i nói bóng tr u cay V n ñi m ñ m phiêu diêu ph cũ… Hà n i c a tôi là t ng n i nh Ng t ngào nghiêng bóng li u H Gươm Soi bóng m t th i m nư c Hà N i c a tôi là l i h n ư c C a tu i Xuân ñ t nư c tr n ni m tin Hà n i c a tôi là m t ti ng chim Khanh khách nói cư i trong trong gió Hà n i c a tôi trong t ng hơi th … Tu i xanh ñ t nư c ươm tr ng Hà n i c a tôi Hà N i c a em Hà N i c a muôn vàn n i nh Bình Yên ! Sưu t m www.100hanoi.com 6 Hà N i Tôi yêu
 7. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Hà n i-Gió heo may ! Hà N i sáng nay se l nh r i, Đêm ng n l i cho tr i mau sáng H t sương mai trên áo anh to n ng Lung linh cư i v i ng n gió heo may L i b t ñ u m t ngày thương nh Tây H ñ y, con nư c chơi vơi Anh m t v n vương và n ng b i h i Con sóng nh nói dùm l i c a gió M t l i yêu em còn b ngõ Cho chút tình theo n ng lanh canh Hà N i sáng nay ñ p mãi trong Anh Vì nơi ñó ,có em trang thơ tình v n ñ p Em ơi!Hà N i ngàn năm v n ti p Trong Anh là n ng ban mai Hà N i là thơ v n mãi mê hoài Vì ñó Em ơi! L i c a gió… Heo may …Hà N i ! www.100hanoi.com 7 Hà N i Tôi yêu
 8. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Thành xưa Ph cũ Tôi v n nh nơi thành xưa ph cũ Nh sông H ng suôi d c cánh kinh ñô Gió Long Biên ñưa sóng nư c Tây H Đ m l p loáng trăng treo tr i Hoàn Ki m Ch Đ ng Xuân nh n nh p s m qua chi u Bên Trúc B ch trên l i ñư ng hoa ñi m Nào rau c nào th t thà m m mu i Ng d u dàng tha thư t bóng ai ñi Trong công viên ñôi tình nhân ñ m ñu i Đư ng C Ngư như nh n nh nh ng gì C m tay nhau k l n i ni m chi ? Đâu nh ng c p gái trai v hò h n ? Đư ng C t C ghi nh thu uy nghi Trong Bách Thú trên khoanh vư n c t xén Đêm truy n h ch ngày khua chiêng dóng tr ng M y hùm thiêng nghi n ng m c nh sa cơ Còn ñâu n a nh ng ngày xưa võng l ng ! Đ n Ng c Sơn hương khói t a m t m V n còn ñây ba mươi sáu ph phư ng Nhà Hát L n nơi qu t c ñi l i Hàng B c Hàng Gai Hàng Mã Hàng Đư ng Bên Trưng Vương tôi nh Ngư i Con Gái Trăm công ngh v n s m chi u c m c i Gi ra trư ng tôi ñón ñ i loanh quanh Khu Ch Hôm bên ngõ ñư ng ch t ch i Nh ngày xưa còn nghiên bút h c hành Nghe r m rì xe ñi n ch y ñi ngang Lòng h i h p m i l n hoa phư ng n Tôi chưa quen ñây ñó nh ng ti m hàng Trong n ng vàng r n rã ti ng ve kêu Hàng ph hàng cơm ti m cà phê nư c ng t Vài r p hát m t vài nơi nh y nhót M y cô nàng k n th m môi son Nơi tha hương thơ th n lúc ñ i mòn Tôi v n nhơ nơi thành xưa ph cũ .. .. Lê Văn Kiên www.100hanoi.com 8 Hà N i Tôi yêu
 9. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Cánh Bu m Trên Tây H Thuy n mây bóng nư c khuynh thành Theo em v cõi mong manh c i ngu n Tây H n ng x chi u lên Chuông chùa Tr n Vũ.. .. êm ñ m buông lơi Gi ñây kho nh kh c bên tr i Lung linh h ng m ng nh l i năm xưa Hoàng hôn c m th c r ng thưa Ngàn năm b n cũ ñ v a sông mê Sương chi u khói sóng lê thê B y sâm c m nh trôi v thiên thai Hương thu ñư m s c tiên hài Khói chi u bóng sóng g i ngày ñêm lên L a ñào ph t ph i b ai b n này Ð i anh phiêu b t b ng b nh Li u ñưa trúc gi n heo may Rong rêu xõa tóc mông mênh h i tri u Mái chèo xa th m cô liêu N i bu n muôn thu m ng chi u vương vương C hương mây ph d m trư ng C ñô có nh mùa thương g i ngư i B n ch b n nh ñôi mươi Bóng H Trúc B ch n cư i nguyên xuân Ru em xa th m h c m Ngàn năm âu cũng v ng âm ti ng hò G i ngư i ñ t khách âu lo Mái chèo nh p ñ y chuy n trò t tâm .. .. Ng H u Vi n www.100hanoi.com 9 Hà N i Tôi yêu
 10. www.100hanoi.com Thơ Hà N i G i ngư i em gái Hà N i Nơi em có hoa ñào ñ p nh t! Hà N i ơi! Yêu m n g i anh v Vuông c d i hoa thơm mùi g i nh C m t th i khao khát cháy trên môi Vòm xà c xanh cao mùa gió th i M t lá tròn trong sáng quá em ơi! Âm vang mãi bài ca Mùa Thu y Ti ng chuông chi u thánh thót nép mưa rơi Tu i thơ anh mê m i rong chơi Trèo phư ng b t ve, trèo me, hái s u K ni m s ng su t ñ i anh c t gi u H p ve s u nơi c a s nhà em Anh tr v qua ph cũ h ng ñêm Ti ng dương c m nh p ngón tay thương nh Em ơi em! m i mùa hoa ñào n C m t th i trai tr th c trong anh Nguy n M nh Hùng www.100hanoi.com 10 Hà N i Tôi yêu
 11. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Em có v Hà N i Tôi h i h gi a chi u thu Hà N i Qua Chương Dương mát rư i gió sông H ng Nh ng ph c rêu phong vi n mái ngói Ðón tôi v v i Hàng B c, Hàng Bông… Hà N i d u t ng ngày bao bi n ñ i H Gươm xanh – xanh mãi li u buông xanh Ngư i náo n c cùng thu ñi r t v i Tôi tìm em – bông cúc tr ng riêng mình! Em có ñón thu v – thu Hà N i ? Sao chi u nay em ch ng t i H Tây! Tr i xanh bi c, m t h xanh v i v i Nh ng tòa cao soi bóng gi a mây bay! Con thuy n nh tay ai chèo b i r i Ð lòng tôi v i Hà N i x n xang! Thu ch m l i cho tôi ch em t i Em có v Hà N i v i thu không ? Hoàng Gia Cương, Vi t Nam www.100hanoi.com 11 Hà N i Tôi yêu
 12. www.100hanoi.com Thơ Hà N i HÀ N I THU Hà n i ñã vào thu chưa anh? Mà góc ph tr m ngâm buông n ng Gió heo may th i v t xa v ng Lá vàng rơi xao xác bư c chân ngư i N ng mùa thu t ng v t rơi rơi Như ánh m t r ng ng i qua k lá Con ñư ng xưa nhìn như r t l Nh ng hàng cây ngân khúc hát giao mùa Là ng t ngào hương hoa s a mùa thu Là làn gió nh như t ng hơi th Là hương c m m i len qua t ng ngõ nh Là sóng H Tây như r t ñ i d u dàng H qua r i, mùa thu ñã k p sang Ph thênh thang ñang khoác màu áo m i Hà N i xoè tay, nghiêng mình m i g i Anh có nghe không, mùa thu ñã v r i!! Sưu t m www.100hanoi.com 12 Hà N i Tôi yêu
 13. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Hà N i Mùa Này S u Chín Chưa Em? Hà N i mùa này s u chín chưa em? Hàng me Sài Gòn ñang vào mùa thay lá Thoang tho ng v chua khi n lòng anh nh quá Nh mùa s u r ng ph Tràng Thi Nh dáng em ng i, nh bư c em ñi Nh ti ng em cư i, h n ghen bóng gió Yêu em, yêu em vì em là ng n l a Hơ m lòng anh khi t t c ñã xa v i Tu i ñang yêu chua chát cũng ng t bùi Trái s u chia ñôi tay – và – tay – ch m – mu i Ch có v y mà lòng anh b i r i Ð bây gi thèm s u nh tay ai? Anh mu n t c thì hoá cánh chim bay Ra nh t s u gi a ph ñông Hà N i Cho hai ñ a l i xoè tay ch m mu i Có sao ñâu, dù s u ñã trái mùa!… Hà N i mùa thu v ng nh ng cơn mưa Em hát v i Sài Gòn, mưa lâm thâm mái ph Th m vào anh t ng h t thương, h t nh H t s u nào chín r ng gi a bàn tay ! Lê Giang www.100hanoi.com 13 Hà N i Tôi yêu
 14. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Em có v Hà N i Tôi h i h gi a chi u thu Hà N i Qua Chương Dương mát rư i gió sông H ng Nh ng ph c rêu phong vi n mái ngói Ðón tôi v v i Hàng B c, Hàng Bông… Hà N i d u t ng ngày bao bi n ñ i H Gươm xanh – xanh mãi li u buông xanh Ngư i náo n c cùng thu ñi r t v i Tôi tìm em – bông cúc tr ng riêng mình! Em có ñón thu v – thu Hà N i ? Sao chi u nay em ch ng t i H Tây! Tr i xanh bi c, m t h xanh v i v i Nh ng tòa cao soi bóng gi a mây bay! Con thuy n nh tay ai chèo b i r i Ð lòng tôi v i Hà N i x n xang! Thu ch m l i cho tôi ch em t i Em có v Hà N i v i thu không ? Sưu t m www.100hanoi.com 14 Hà N i Tôi yêu
 15. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Nh ng con ñư ng tháng giêng Tôi yêu nh ng con ñư ng Hà N i Cu i năm cây cơm ngu i lá vàng Nh ng ng n ñèn th p sáng lúc hoàng hôn Mái ph cũ nh p nhô trong khói nh t Ngã năm r ng, c ven h xanh mư t Năm nay ñào n s m, tháng giêng sang Tháng giêng b ng búp vàng non Nhi u tr con và nhi u chim s Nh ng con ñư ng ñông vui như tu i tr Như cu c ñ i, bao k ni m ñi qua Anh tr v sau nh ng tháng năm xa Cây ñã l n, lòng ta nhi u không ñ i khác Tôi yêu nh ng con ñư ng gió l ng Bu i mai chi u tíu tít bánh xe lăn Như ñ t nư c v a qua th i l a ñ n M i ngôi nhà như dáng m t ngư i thân L i ng ngàng: chim nh tháng giêng xuân Ô c a nh m v bát ngát. Lòng chưa quên ng n l a sáng ñêm r ng Câu thơ vi t dư i b u tr i báo ñ ng Tôi yêu nh ng ph dài tít t p Con ñư ng nào cũng d n v anh Bư c chân ñi xoá ñ ng c tâm tình Cây tr lá như th i gian v y g i. Nh ng con ñư ng ra ñi, nay tr l i Ch ng g ch cao v a d gian h m T ng ch che ngư i ñêm t i bom rung S l n d y v i ngôi nhà ñang d ng Thành tư ng vách ch che cho h nh phúc Thành b c th m m c a ñón ban mai Tôi yêu nh ng con ñư ng l p lánh mưa bay Chim s s và mùa xuân ñ n s m… Xuân Quỳnh www.100hanoi.com 15 Hà N i Tôi yêu
 16. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Nh Hà N i Hà n i gi ch còn trong ký c C nh mưa phùn gió b c l nh căm căm Nh g i chăn qua làn hơi th m Cho th t da hâm nóng m ng nghìn năm. Nh Thăng long ngày ñ u xây d ng nư c Th nh tr m t th i oanh li t m t phương Còn gì ngoài văn bia-qu c t giám Khiêm t n tr thành di tích quê hương! Nh tháp rùa ñ ng nghiêng ch n ng ñ M t h gươm ph ng l ng bóng chi u xiêu Hàng cây xanh m y l n thay lá cũ Nh nh ng hàng cây xanh m nâu tím Cho nh a v nhú m ng h t ñâm mơ? Bóng chi u nghiêng che ph ánh tr i xa B i mưa phùn tung gió bay trút lá Nh h tây mưa phùn bay giăng ph Cho ñâm ch i n y l c v i nghìn sau. B i sương m l ng ñ ng b n b xa T Thiên phúc, Kim liên v T o sách Nh ba mươi sáu ph phư ng xưa cũ Bư c lãng du b n ñ gót ñư ng qua. C a ñóng then cài phong kín tư ng rêu C a m t th i ch còn qua tên g i Nh gánh hàng hoa bên b yên ph Ký c nh t nhoà hi n th c còn ñâu! Đôi vai g y ư t ñ m b i sương mai R o bư c chân qua ph phư ng sau trư c Nh tách chè xanh v a hè hôm s m Đem cho ñ i cái ñ p tư ng ch ng phai! m lòng ngư i hơi to bóng mù sương Bên tách café ven h hoàn ki m Đư ng qua ñi lơ ñ nh bư c chân v . Nh m t c t chùa xưa sau gi c m ng Nét hương mù sen to ngát nghìn năm Còn hi n t i qua rêu m năm tháng Chút tình xưa dư nh m ng vì dân. Nh mái chùa cong cong ch n ng ñ u B i mưa bu n loan l vách tư ng sa V n hiên ngang ch che h n dân t c Nghi p s ng muôn ñ i c a t tiên ta . Ph Đ ng www.100hanoi.com 16 Hà N i Tôi yêu
 17. www.100hanoi.com Thơ Hà N i TR MÙA Hà N i ñêm tr mùa Gió x c xào n i nh Nh ng vì sao bé nh Nh p nháy tr i không trăng Hà N i ngày n ng vàng Mang d u dàng gió nh Em bư c qua r t kh S ñánh m t mùa thu. Hà N i n ng r i mưa Mây tr ng r i t i s m H t nóng r i l nh l nh Là Hà N i tr mùa. Lang thang trên ñư ng xưa Gió không là gió cũ Ngư i ngày nào v n th Gi n cư i mong manh. Hà N i v n có anh V n tr i thu xanh bi c Như l i chào t m bi t C a ký c mùa hè… Sưu t m www.100hanoi.com 17 Hà N i Tôi yêu
 18. www.100hanoi.com Thơ Hà N i ĐÊM HÀ N I M t t i sương mù Hà N i tr ng tr i …hơi nư c Ư t sũng trên tóc M m cư i…n i nh vu vơ Đi qua nh ng con ñư ng Th t xa…ng ngàng không hi u n i Hà N i b i r i Ch nh lòng k l bư c ñêm nay Sông H ng…bu i t i nhi u mây Tri n c ven sông yên chìm trong bóng t i Nh ng xoáy nư c …hút sâu… Nh ng cu n vòng…ch p ch i… Ngư i Hà N i Nhìn nhau…ch ng hi u n i nghĩ gì… Hà N i…hôm kia… Chuông nhà th ñi m lúc 3 gi sáng R t vang…r t ch m… V i ñi qua s g p…chính mình Ch ng bi t r i s nh hay quên Gió gió…mưa mưa…ký c là k ni m Ch hoa ngày T t Hà N i ñêm b ng ch t n ào. Đêm Hà N i….có l nào… Bài hát r t ñau,l c ñ u…không hi u Mãi là quá kh Hà N i có ñêm,như ta v n nh nhau…. Sưu t m www.100hanoi.com 18 Hà N i Tôi yêu
 19. www.100hanoi.com Thơ Hà N i Hà N i có Bác H … Em chưa v Hà N i Cũng thôi ñánh chuy n ñánh, ch t. Nhưng ñêm ñêm nghe cơn gió m i Ti ng loa d y lên t ñ t V gò thiêng Đ ng Đa Ti ng loa d i xu ng t tr i V chi c c u s t b c trên nh ng mái nhà - Th ng gi c M ném bom Hà N i r i Xe l a và ô tô ñi không gãy Hà N i có Bác H ñang … V nư c h Gươm xanh như m t m nh tr i Ti ng tr ng g i ngoài tr s Ng c Hoàng ñánh r i xu ng ñ y! Chúng em ñi V ngôi nhà Bác gi a Ba Đình L m lì Bóng Bác bên cây vú s a Làng xóm quê em Ti ng Bác H cư i B ng thành Hà N i Em nghe r t rõ… Ti ng ho d i t mái ngói Trưa nay ñài b ng ñưa tin T b tre Gi c M ném bom Hà N i T ao cá mè Ti ng loa d i t mái ngói - Đà ñ o gi c M xâm lư c! T b tre - Đà ñ o gi c M xâm lư c! T ao cá mè Nhà sau ngõ trư c T b vùng m i ñ p Ngư i ngư i kéo ra ñ ng Tay cày tay súng Ti ng loa d y lên t ñ t Viên ñ n b ng nhiên nóng b ng Ti ng loa d i xu ng t tr i Trên ñư ng I83 - Th ng gi c M ném bom Hà N i r i Xe xích ñi qua Hà N i có Bác H ñang … R m r p… M em n u cơm gi i l a Mũ s t lô nhô B em h trâu gi a ñư ng cày Tên l a lóa n ng tr i… Các cô, các th y - Các chú b ñ i ơi! Ng ng gi ng bài gi a l p - Các chú b ñ i ơi! B n Tĩnh, b n Nho, b n L p Th ng gi c M nó ném bom Hà N i r i! B n nào m t cũng ñ hoe Hà N i có Bác H ñang . Bé Giang ng i ñ u hè Tr n Đăng Khoa www.100hanoi.com 19 Hà N i Tôi yêu
 20. www.100hanoi.com Thơ Hà N i TÔI ĐI TÌM HÀ N I C A TÔI M t Hà N i âm th m, m t s c sôi trong ti m th c Đư ng ph mát sau trưa hè nóng n c M t ch m than sau d u h i cu c ñ i Tôi ñi tìm ngư i Đi tìm bóng dáng ngày xưa tôi thư ng th y M t Hà N i l ng th m như lòng ai v y Nhưng khao khát tình yêu Tôi ñi tìm Hà N i c kính phong rêu M t Hà N i làm r u lòng ngư i xa x Khi ni m thương d n vào n i nh C khóc ròng khi ngóng ñ t quê hương Tôi ñi tìm Hà N i c a ngày mưa C a ngày n ng và ngày xưa v n th Hà N i ơi bi t ñâu ch ng có th G p l i Ngư i vào m t chi u bu n? Gi a ph xá ñông vui mà l c lõng trong h n B n bè cũng giã t r i nh Bóng nh ng ngư i mà tôi yêu quý Cũng ñang ngóng Hà N i t xa Tôi ñi tìm Hà N i t hôm qua Và hôm nay, có th ngày mai n a. Xin hãy tr cho tôi phút yên bình ngày cũ Đ h n tôi l ng gi a m t tình yêu… Sưu t m www.100hanoi.com 20 Hà N i Tôi yêu
Đồng bộ tài khoản