intTypePromotion=1

Thời kỳ 1930-1945 và công tác xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng: Phần 1

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:169

0
12
lượt xem
1
download

Thời kỳ 1930-1945 và công tác xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu rõ hơn về xây dựng tổ chức Đảng cấp Trung ương và xứ ủy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản tài liệu Thời kỳ 1930-1945 và công tác xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng. Nội dung tài liệu phản ánh hiện thực quá trình xây dựng, khôi phục và phát triển tổ chức Đảng cấp Trung ương, xứ ủy, nhân sự các cấp ủy đó trong quá trình vận động cách mạng trước khi trở thành một Đảng cầm quyền, đúc kết kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thời kỳ 1930-1945 và công tác xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng: Phần 1

XÂY DỰNG<br /> <br /> . Cơ pưAN LẨNH đạo<br /> / n A TJ HTT1T T X T /^* T y r V K Ĩ / ^<br /> <br /> L A r IK U JM j U U JN b,<br /> <br /> x ứ ỦY CỦA ĐẢNG<br /> TU<br /> <br /> HỜ<br /> HI KỲ 1 9 3 0 1 1945<br /> <br /> CTT<br /> 0 1<br /> xỉiliksu<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Q ư ố c GIA<br /> <br /> XÂY DỰNG<br /> C ơ QUAN LẮNH đ ạ o<br /> CẤP TRUNG ƯƠNG,<br /> XÚ ỦY CỦA ĐẢNG<br /> THÒI KỲ 1930-1945<br /> <br /> Biên mục trên xuất bản phẩm của<br /> Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> <br /> Trần Trọng Thơ<br /> Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp Trung ương, Xứ ủy của Đảng<br /> thời kỳ 1930-1945 / Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014.<br /> - 3 2 8 tr .; 21cm<br /> <br /> 1. Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Tổ chức Đảng 3. Lịch sử<br /> 324.2597075 - dc23<br /> CTK0073p-CIP<br /> <br /> Mã sô:<br /> <br /> 3KV1.1<br /> ---CTQG-2014<br /> <br /> TS. TRẦN TRỌNG THƠ<br /> <br /> XÂY DỰNG<br /> C ơ p ư A N LẦNH đ ạ o<br /> CẤP TRUNG ƯƠNG,<br /> XỨ ỦY CỦA ĐẢNG<br /> THỜI KỲ 1930-1945<br /> (Sách chuyên khảo)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Qưốc GIA - sự THẬT<br /> Hà Nội - 2014<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản