Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
7
download

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp, trong đó có Sân gôn hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và Ba-vét tỉnh Svây-riêng, Campuchia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 48/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp, trong đó có Sân gôn hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và Ba-vét tỉnh Svây-riêng, Campuchia Ngày 22 tháng 02 năm 2008, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về xây dựng sân gôn hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và Ba-vét tỉnh Svây-riêng (Campuchia). Cùng dự cuộc họp nêu trên với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Quốc Phòng, Công an, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau: 1. Nhân dịp Lễ khánh thành cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và Ba-vét tỉnh Svây-riêng, Campuchia ngày 27 tháng 9 năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý việc nghiên cứu xây dựng sân gôn nằm trên lãnh thổ hai nước có đường biên giới chung. 2. Nhà đầu tư đề xuất Dự án tổng hợp gồm các khu thương mại, mua sắm, khu nghỉ dưỡng phức hợp (trong đó có sân gôn) và đã được phía Campuchia đồng ý đề nghị của Chính phủ Việt Nam xem xét, chấp thuận Dự án. 3. Đây là vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ và luật pháp của hai nước, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng thảo luận kỹ với phía Campuchia về dự án thảo Hiệp định giữa hai Chính phủ về việc hợp tác này; trình Chính phủ hai nước xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Thủ tướng và các PTTg Chính phủ; - Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (Đã ký) - UBND tỉnh Tây Ninh; - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng); - Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TH, KTTH, Website CP;
  2. Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, QHQT (3). 35
Đồng bộ tài khoản