intTypePromotion=1

Thông báo số 148/TB-BTTTT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
9
download

Thông báo số 148/TB-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN VỀ VIỆC XỬ LÝ GIẢ MẠO SỐ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG Từ 06/10/2010 đến 29/10/2010, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động (DNDĐ) về việc ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn giả mạo theo công văn chỉ đạo số 1765/BTTTT-VNCERT của Bộ Thông tin Truyền thông và công văn hướng dẫn số 122/VNCERT-NV của Trung tâm VNCERT. Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ kiểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 148/TB-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRUYỀN THÔNG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010 Số: 148/TB-BTTTT THÔNG BÁO KẾT LUẬN VỀ VIỆC XỬ LÝ GIẢ MẠO SỐ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG Từ 06/10/2010 đến 29/10/2010, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động (DNDĐ) về việc ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn giả mạo theo công văn chỉ đạo số 1765/BTTTT-VNCERT của Bộ Thông tin Truyền thông và công văn hướng dẫn số 122/VNCERT-NV của Trung tâm VNCERT. Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ kiểm tra thực tế, Bộ Thông tin và Truyền thông có kết luận như sau: 1. Tất cả công ty viễn thông di động đều đã triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật để ngăn chặn các hành vi gọi điện, gửi tin nhắn giả mạo số điện thoại gửi xuất phát từ mạng của mình. 2. Công ty viễn thông Viettel đã thực hiện ngăn chặn hiệu quả tin nhắn gửi từ quốc tế về giả mạo số điện thoại Việt Nam. Công ty viễn thông Viettel cũng đã tiến
  2. hành biện pháp chuyển các số điện thoại gọi trong các cuộc gọi VoIP th ành 1 số thống nhất (mã giả) để ngăn chặn việc giả mạo. 3. Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVN), Trung tâm điện thoại di động CDMA S-Telecom (Sfone) cũng đã ngăn chặn được tin nhắn gửi từ quốc tế về giả mạo số điện thoại Việt Nam. 4. Tại thời điểm kiểm tra Công ty Vinaphone, Công ty Viễn thông di động VMS (Mobifone), Công ty Cổ phần viễn thông di động Toàn cầu (Beeline), Công ty Vietnamobile chưa ngăn chặn được một cách chủ động và hiệu quả tin nhắn gửi từ quốc tế về giả mạo số điện thoại Việt Nam, hiện tượng tin nhắn gửi từ quốc tế về giả mạo số điện thoại Việt Nam vẫn xảy ra. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiêm túc nhắc nhở và yêu cầu các Công ty Vinaphone, Công ty Viễn thông tin di động VMS (Mobifone), Công ty Cổ phần viễn thông di động Toàn cầu (Beeline), Công ty Vietnamobile khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng ngăn chặn tình trạng tin nhắn gửi từ quốc tế về giả mạo số điện thoại Việt Nam trước 1/1/2011 để bảo vệ thu ê bao của mình. Đối với hiện tượng giả mạo số điện thoại VoIP để gọi điện, Bộ Thông tin v à Truyền thông sẽ xem xét và yêu cầu các doanh nghiệp có cổng thoại VoIP quốc tế thực hiện giải pháp ngăn chặn cuộc gọi giả mạo. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các DNDĐ biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận:
  3. - Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo); - Thanh tra Bộ; - Vụ Viễn thông; - Lưu: VP, VNCERT. Nguyễn Trọng Phát
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2