intTypePromotion=1

Thông báo số 278/TB-VPCP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
9
download

Thông báo số 278/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 278/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011 Số: 278/TB-VPCP THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC Ngày 07 tháng 11 năm 2011, t ại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì họp về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tuyến biên giới phía Bắc. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo 127 các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Sau khi nghe các Bộ, ngành và các địa phương báo cáo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau: 1. Các Bộ, ngành và địa phương đã quan tâm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phúc tạp; công tác chống buôn lậu, hàng giả chưa đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt là buôn lậu những mặt hàng: than, khoáng sản, hàng tiêu dùng, thuốc lá, rượu, phân bón, thuốc trừ sâu... Do đó, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát ở các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là thời gian từ nay đến tết Nguyên đán; chủ động nắm chủ trương, chính sách kinh tế biên mậu của các nước có chung đường biên giới để có đối sách phù hợp, không bị động, lúng túng. 2. Giao Ban Chỉ đạo 127 Trung ương: a) Chủ trì, phối hợp cùng Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án trang bị phương tiện, thiết bị chuyên dụng và tăng cường lực lượng cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2012. b) Chủ trì, phố i hợp cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về t iêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. c) Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế phố i hợp ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo quá trình đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiến hành chặt chẽ, đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao, tránh sơ hở, vi phạm do lợi ích cục bộ ngành, địa phương; xây
  2. dựng quy chế phố i hợp trong cung cấp và xử lý thông tin giữa các lực lượng chức năng, giữa Trung ương và địa phương. d) Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động quần chúng không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu và công bố tiêu chuẩn hàng hóa nhập khẩu theo hướng chỉ cho phép một số thương hiệu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được phép nhập khẩu, lưu thông để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng vào nước ta. 4. Bộ Công Thương chủ trì, phố i hợp với các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát những quy định về chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất và chính sách đối với cư dân biên giới, đề xuất biện pháp khắc phục những sơ hở, bất cập và việc lợi dụng các chính sách đó để buôn lậu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2012. 5. Bộ Tài chính chủ trì; phố i hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế bổ sung kinh phí cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Nghiên cứu việc cho phép các địa phương đang thiếu lực lượng và trang thiết bị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sử dụng nguồn thu từ công tác này để ký hợp đồng lao động và mua sắm trang thiết bị. 6. Hiệp hộ i chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam chủ động phố i hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương có biện pháp thiết thực, phù hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu; khuyến khích, vận động các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng xác định hàng thật, hàng giả, cung cấp thông tin để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các mặt hàng như phân bón, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm... Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); - UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằ ng, Hà Giang, Lai Châu; - Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Qu ốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Kiều Đình Thụ Nội vụ; - BTL B ộ đội biên phòng (Bộ QP); - Tổng cục Hải quan (Bộ TC); - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạ m (Bộ C A); - BCĐ Thương mại biên giới (B ộ C ông Thương); - H iệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu VN; - VPCP: BTCN, các PCN, C ổng TTĐT; các Vụ: TKBT, KTTH, TH;
  3. - Lưu: VT, KNTN (3). VQ.44.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2