intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật thi hành án hình sự

Xem 1-20 trên 295 kết quả Luật thi hành án hình sự
 • Luật thi hành án hình sự quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp.

  doc107p langtudaohoa_031 15-08-2010 603 187   Download

 • Tài liệu tổng hợp 50 câu hỏi thường gặp trong các kì kiểm tra môn Luật thi hành án hình sự. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ ôn tập thật hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p phamthithuhuyen9b 13-03-2017 324 20   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Tài liệu Tìm hiểu luật thi hành án hình sự do Luật gia Ngọc Linh tuyển chọn. Tài liệu nhằm giúp cho cán bộ thực hiện công tác thi hành án hình sự củng cố lại kiến thức và hiểu thống nhất các quy định pháp luật hình sự về lĩnh vực này để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả hơn.

  pdf78p lalala7 07-12-2015 68 4   Download

 • Chính sách pháp luật thi hành án hình sự (PLTHAHS) là một trong các lĩnh vực của chính sách hình sự, có vai trò quan trọng đối với việc đấu tranh chống, phòng ngừa tội phạm và hiện thực hóa trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, pháp nhân thương mại phạm tội.

  pdf19p vimoskva2711 02-01-2020 23 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu và luận bàn đến 4 yếu tố được coi là trụ cột của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, bao gồm: (1) Đối tượng tác động của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân; (2) Khách thể của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân; (3) Chủ thể của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân; (4) Hình thức và biện pháp của chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân.

  pdf11p vihana2711 10-07-2019 29 2   Download

 • Bảy năm thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010 đã cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, Luật này cũng đã bộc lộ những bất cập trong công tác thi hành án hình sự nói chung, trong việc bảo đảm quyền con người của phạm nhân nói riêng.

  pdf5p vistockholm2711 13-12-2019 28 0   Download

 • Thi hành án hình sự được quy định trong phần thứ năm Bộ luật hình sự về thi hành Bản án và Quyết định của Tòa án. Trong đó, từ chương XXV đến chương XXIX bao gồm các Điều từ 255 đến 271 Bộ luật hình sự. Tài liệu tập huấn này giúp cho cán bộ thực hiện công tác thi hành án hình sự củng cố lại kiến thức và hiểu thống nhất các quy định pháp luật hình sự về lĩnh vực này để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả hơn. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf91p lalala7 07-12-2015 81 8   Download

 • Đề tài nghiên cứu phân tích làm rõ thực trạng công tác hoãn thi hành án hình sự ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp quy phạm pháp luật về hoãn thi hành án hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 57 5   Download

 • Giáo trình "Thi hành án hình sự" (Giáo trình đào tạo từ xa) được chia thành 2 phần. Với phần 1 cuốn giáo trình giới thiệu đến các bạn những chương sau: Khái niệm, nhiệm vụ, nguồn, lịch sử và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, địa vị pháp lý của người bị kết án, hệ thống các cơ quan, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan thi hành án hình sự.

  pdf50p lalala02 13-11-2015 699 172   Download

 • Với phần 2 cuốn giáo trình, nội dung của luật thi hành án hình sự được ghi rõ hơn ở các chương sau: Thi hành hình phạt tử hình, hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất, án theo, hình phạt bổ sung và biện pháp tư pháp hình sự, thi hành án hình sự và vấn đề tái hòa nhập cộng đồng.

  pdf44p lalala02 13-11-2015 266 128   Download

 • Bài viết đã đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật Việt Nam dựa trên cơ sở phân tích một số điểm bất cập trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự Việt Nam nhằm bảo vệ quyền con người của phạm nhân.

  pdf7p truongtien_09 10-04-2018 67 9   Download

 • Luận văn trình bày những vấn đề lý luận về quyền con người và bảo vệ các quyền con người trong pháp luật thi hành án hình sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người. Từ đó chỉ ra những điểm thiếu sót trong các quy định của pháp luật về bảo vệ các quyền con người. Đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người.

  pdf28p truongtien_06 03-04-2018 77 6   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nhằm mục đích xác định vị trí, tầm quan trọng của lĩnh vực này trong các cơ quan Tòa án nhằm có cái nhìn đúng đắn về vai trò của tòa án trong THAHS và hoàn thiện cho phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf22p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 133 27   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam của tác giả Vũ Trọng Hách qua phần 2 sau đây. Tài liệu giới thiệu những luận điểm khoa học về quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự nói riêng.

  pdf132p lalala7 07-12-2015 98 21   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam của tác giả Vũ Trọng Hách. Nội dung Tài liệu trình bày về cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự, thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf158p lalala7 07-12-2015 92 19   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu Tìm hiểu luật thi hành án dân sự sau đây do Luật gia Thy Anh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự,... Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf97p lalala7 07-12-2015 124 19   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Luật hình sự và tố tụng hình sự: Thi hành án hình sự từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận và pháp luật về thi hành án hình sự, thực trạng thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

  pdf80p minhxaminhyeu1 06-05-2019 121 16   Download

 • Luận án bao gồm 3 chương: những vấn đề lý luận và chuẩn mực quốc tế, pháp luật của một số quốc gia về thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên; pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên; giải pháp nâng cao chất lượng thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên.

  pdf192p dungmaithuy 18-09-2019 23 11   Download

 • Luật Thi hành án dân sự ra đời đã tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình, nó cũng nâng cao vị thế của cơ quan thi hành án xứng tầm với nhiệm vụ và yêu cầu chung của ngành Tư pháp trong tình hình hiện nay. Nhằm giới thiệu đến người dân các vấn đề pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự, Nhà xuất bản Dân trí cho ấn hành Tài liệu Tìm hiểu luật thi hành án dân sự sau đây do Luật gia Thy Anh tuyển chọn sau đây. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf51p lalala7 07-12-2015 80 10   Download

 • Luận văn được thực hiện nhằm mục đích làm sáng tỏ các vấn đề lý luận chung về kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, phân tích, nghiên cứu thực trạng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội để đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 107 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Luật thi hành án hình sự
p_strCode=luatthihanhanhinhsu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2