intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo Số: 4074/TB-BNN-VP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN QUÝ III/2012 VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHUỖI SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

105
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 08 tháng 8 năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì cuộc giao ban Quý III/2012 về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh thủy sản. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Tổng cục Thủy sản, Thanh tra Bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, các Cục: Thú y, Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 4074/TB-BNN-VP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN QUÝ III/2012 VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHUỖI SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 4074/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN QUÝ III/2012 VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHUỖI SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN Ngày 08 tháng 8 năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì cuộc giao ban Quý III/2012 về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh thủy sản. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Tổng cục Thủy sản, Thanh tra Bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, các Cục: Thú y, Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Sau khi nghe Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, Thanh tra Bộ báo cáo kết quả phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao và phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã kết luận như sau: 1. Các đơn vị đã tích cực phối hợp triển khai và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác thanh kiểm tra và đào tạo, tập huấn. Tuy nhiên, trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, việc cung cấp thông tin đôi lúc vẫn còn chậm, cần được cải thiện trong thời gian tới. Để công tác phối hợp với việc trao đổi thông tin kịp thời, hiệu quả, các đơn vị có văn bản thông báo cán bộ đầu mối và gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 30/8/2012. 2. Về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: - Các đơn vị bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt. - Cục Quản lý Chất lưuợng Nông lâm sản và Thủy sản bố trí lịch làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu để báo cáo tiến độ xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư 56/2009/TT-BNNPTNT; Thông tư 14/2011/TT- BNNPTNT; Quyết định 3408/QĐ-BNN-QLCL,...). Thời gian: trong tháng 9/2012.
  2. - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường bố trí lịch làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu để báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật năm 2012 của các đơn vị. Thời gian: trong tháng 9/2012. 3. Về đào tạo, tập huấn: các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm cả nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và nghiệp vụ lấy mẫu), đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm thời gian, nguồn lực. 4. Về triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT: các đơn vị tiếp tục đôn đốc thực hiện và phối hợp tổ chức kiểm tra tình hình triển khai Thông tư 14 tại địa phương theo kế hoạch. 5. Về việc kiểm soát hàng thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT: dựa trên báo cáo của các Cơ quan Thú y vùng gửi Thanh tra Bộ, định kỳ hàng tháng, Cục Thú y có trách nhiệm tổng hợp, thông báo cho Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kết quả kiểm tra các lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam bị phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm để phối hợp trong việc xử lý vi phạm đối với các đơn vị nhập khẩu. 6. Về công tác chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra EU tháng 9/2012: Cục Thú y sớm hoàn thiện, cung cấp nội dung trả lời có liên quan đối với Bảng trả lời câu hỏi trước thanh tra EU để Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổng hợp chung, gửi phía EU đúng hạn; Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Cục Thú y tổ chức kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm/điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở nuôi thủy sản dự kiến trong danh sách được Đoàn EU đến thanh tra. 7. Về công tác thanh, kiểm tra: theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thủy sản và Cục Thú y tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn, thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản để phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. 8. Về công tác công bố/cung cấp thông tin khi có sự cố về an toàn thực phẩm: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản rà soát, đề xuất chấn chỉnh các đơn vị không thực hiện chỉ đạo của Bộ trong việc cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng gây ảnh hưởng cho sản xuất kinh doanh thủy sản. 9. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì liên hệ, làm việc với Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để thống nhất xây dựng mẫu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và kế hoạch tập huấn, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm. 10. Để kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh thủy sản, cuộc họp giao ban Quý IV/2012 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu chủ trì sẽ được dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 10/2012.
  3. Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: PHÓ VĂN PHÒNG - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c); - Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c); - Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c); - Tổng cục TS; các Cục: QLCL NLTS, TY, CBTMNL TSNM; Vụ KHCNMT; T.tra Bộ; - Lưu: VT, TH. Trần Quốc Tuấn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2