Thông báo số 62/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Công ty đầu tư kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Thông báo số 62/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Công ty đầu tư kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 62/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Công ty đầu tư kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 62/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Công ty đầu tư kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 62/TB-VPCP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH KHOÁNG SẢN VINACONEX VÀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRÀNG TIỀN Ngày 02/04/2007, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc quản ý vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Giám đốc Công ty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng báo cáo và ý kién của các cơ quan, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau: 1. Bộ Xây dựng thực hiện việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý và làm đại diện chủ sở hữu theo quy định hiện hành để Vinaconex và hai Công ty này ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. 2. Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2007 cơ chế chủ sở hữu nhà nước ủy quyền thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty TNHH một thành viên là Nhà nước và phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ Nơi nhận: NHIỆM - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo); PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT - TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; - TCT CP Xuất nhập khẩu xây dựng VN; - Cty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex; - Cty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ: TH, KTTH, CN; - Lưu: VT, ĐMDN(5b).30 Phạm Viết Muôn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản