Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
190
lượt xem
32
download

Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước). Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước)

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ Mẫu STP/HT-2006-TK.1 Tỉnh/thành phố.................. HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP XÃ VÀ UBND CẤP HUYỆN Huyện/quận....................... ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NĂM Xã/phường......................... Từ ngày............tháng............năm............, đến ngày............tháng............năm............ A. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP XÃ Trong đó SỰ KIỆN HỘ TỊCH Tổng số Nam Nữ Đăng ký Đăng ký Đăng ký lại đúng hạn quá hạn I. SINH 1. Con trong giá thú 2. Con ngoài giá thú 3. Trẻ bị bỏ rơi II. TỬ THEO ĐỘ TUỔI 1. Trẻ em dưới 1 tuổi 2. Trẻ em từ đủ 1 tuổi đến dưới 16 tuổi 3. Người từ đủ 16 tuổi trở lên THEO NGUYÊN NHÂN CHẾT 1. Chết do bệnh tật, già yếu 2. Chết do tai nạn 3. Chết do tự tử 4. Các trường hợp khác III. KẾT HÔN Trong đó Tổng số Đăng ký kết hôn Đăng ký lại việc kết hôn IV. NUÔI CON NUÔI Trong đó Tổng số Nam Nữ Con nuôi Con nuôi trên Đăng ký lại dưới 15 tuổi 15 tuổi V. GIÁM HỘ Tổng số: VI. NHẬN CHA, MẸ, CON Trong đó Tổng số Con chưa thành niên Con đã thành niên 1. Cha, mẹ nhận con 2. Con nhận cha, mẹ còn sống 3. Con nhận cha, mẹ đã chết
  2. VII. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH Trong đó Tổng số Thay đổi họ tên, Cải chính ngày, Các trường hợp chữ đệm tháng, năm sinh khác VIII. GHI VÀO SỔ CÁC THAY ĐỔI Trong đó HỘ TỊCH KHÁC Tổng số Xác định Hủy việc Chấm dứt Thay đổi cha, mẹ, Ly hôn kết hôn việc nuôi quốc tịch con trái pháp luật con nuôi B. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP HUYỆN I. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, Trong đó XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH Tổng số Thay đổi Cải chính Xác định Xác định Các họ tên, ngày, tháng, lại dân lại giới trường chữ đệm năm sinh tộc tính hợp khác II. CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH Tổng số: Ngày...........tháng...........năm........... TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Người lập biểu CHỦ TỊCH ................................ ................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản