Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
199
lượt xem
32
download

Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ THỐNG KÊ XUẤT KHO THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG Từ ngày:.......…..Đến ngày:...................... Phòng ban:............................................................................................... Chứng từ Diễn giải Đơ Số lượng Đơn giá Thành  n vị tiền Số Ngày Mã vật tư:......................Tên vật tư:...................................... Cộng Tổng số Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản