intTypePromotion=3

Thông tư 07/2006/TT-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Dangngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
221
lượt xem
9
download

Thông tư 07/2006/TT-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện việc xếp hạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2006/TT-BYT của Bộ Y tế

  1. THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 07/2006/TT-BYT NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC XẾP HẠNG Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Sau khi có sự thoả thuận của Bộ Nội vụ tại Công văn số 844/BNV-TL ngày 04/4/2006 về việc phụ cấp chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế quản lý quy định tại điểm 3.2.4 khoản 3 mục I Thông tư liên tịch số 11/2005/TT- LT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Liên tịch Bộ Y tế, Bộ Nội vụ như sau: I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng: Thông tư này quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế sau: a) Các viện thuộc Bệnh viện Bạch Mai; b) Các trung tâm y tế tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế quản lý, chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn xếp hạng. c) Những đơn vị khác không xếp hạng theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế 2. Việc áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế quy định tại khoản 1 của mục này phải tuân thủ các quy định của Thông tư số 02/2005/TT- BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và Mục II của Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Các Viện thuộc Bệnh viện Bạch Mai: áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau: Chức danh lãnh đạo Hệ số phụ cấp chức STT vụ Viện trưởng 1 0,9 Phó viện trưởng 2 0,7
  2. 2. Các trung tâm y tế tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế quản lý, chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn xếp hạng được áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với đơn vị sự nghiệp y tế hạng IV quy định tại khoản D mục II Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, cụ thể như sau: Chức danh lãnh đạo Hệ số phụ cấp chức vụ STT Giám đốc 1 0,60 Phó Giám đốc 2 0,40 Trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương 3 0,30 Phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và 4 0,20 tương đương III. HIỆU LỰC THI HÀNH 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 2. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế quy định tại Thông tư này được tính hưởng từ ngày 01/10/2004. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) để nghiên cứu và giải quyết./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chí Liêm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản