thông tư liên bộ số 10-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
5
download

thông tư liên bộ số 10-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thông tư liên bộ số 10-TT/LB về việc hướng dẫn bổ sung việc tính thời gian công tác đối với cán bộ y tế ở xã, phường do Bộ lao động - thương binh và xã hội và bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thông tư liên bộ số 10-TT/LB

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10-TT/LB Hà N i , ngày 07 tháng 6 năm 1988 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I VÀ B Y T S 10-TT/LB NGÀY 7-6-1988 HƯ NG D N B SUNG VI CTÍNH TH I GIAN CÔNG TÁC I V I CÁN B Y T XÃ, PHƯ NG Căn c Quy t nh s 123-H BT ngày 19-8-1987 c a H i ng B trư ng v chính sách, ch i v i cán b y t xã, phư ng, liên B Lao ng - Thương binh và xã h i - Y t hư ng d n b sung tính th i gian công tác i v i cán b y t xã, phư ng như sau: Nh ng cán b y t ư c ào t o chuyên môn theo chương trình th ng nh t c a ngành y t và có b ng c p như bác s , y s , dư c s , y tá, dư c tá, lương y, n h sinh có th i gian công tác tr m y t xã, phư ng, li n theo ó ư c tuy n d ng vào biên ch Nhà nư c, nay v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng, t tr n, thì th i gian công tác các cơ s y t xã, phư ng nói trên ư c tính hư ng ch b o hi m xã h i. Nh ng trư ng h p như có th i gian công tác tr m y t xã, phư ng r i ngh vi c v gia ình ( t quãng) ho c vi ph m k lu t b bu c không cho làm ngh cũ, sau ó thoát ly tr thành công nhân viên ch c Nhà nư c; ho c t ý b vi c xin vào cơ quan, xí nghi p Nhà nư c; ho c xin thôi vi c b ngh cũ làm ngh khác thu c biên ch Nhà nư c u không ư c tính là th i gian công tác hư ng ch b o hi m xã h i. Nh ng ngư i ã v ngh trư c ngày quy nh nói t i Thông tư này cũng không t v n gi i quy t l i. (Trư ng h p c bi t, n u c ng thêm th i gian mà ư c chuy n t ch m t s c lao ng lên hưu trí, thì do S Lao ng - Thương binh và xã h i xem xét trình U ban Nhân dân quy t nh). Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1-9-1987. Ph m Song Tr n Hi u ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản