Thông tư số 01/2000/TT-NHNN14 về việc hướng dẫn việc đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/2000/TT-NHNN14 về việc hướng dẫn việc đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 01/2000/tt-nhnn14 về việc hướng dẫn việc đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000 do ngân hàng nhà nước ban hành', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2000/TT-NHNN14 về việc hướng dẫn việc đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TT-NHNN14 Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 01/2000/TT-NHNN14 NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐẢM BẢO VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VAY MUA LÚA GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN NĂM 2000 Thực hiện Điều 13 Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện việc đảm bảo vốn cho vay thu mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón như sau: 1. Về cho vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón: Các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển căn cứ chỉ tiêu xuất khẩu gạo do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và Bộ Thương mại giao cho các doanh nghiệp và phương án nhập khẩu phân bón có hiệu quả của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhập khẩu phân bón để có biện pháp cân đối nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp. Việc cho vay, bảo lãnh và biện pháp đảm bảo tiền vay thực hiện theo các quy định hiện hành và phù hợp với các quy định về nhập khẩu phân bón năm 2000 tại Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Trong trường hợp khó khăn về nguồn vốn, các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét tái cấp vốn theo cơ chế hiện hành. 3. Các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam phải chỉ đạo chặt chẽ, triển khai kịp thời các nội dung nêu trên, đảm bảo cho các doanh nghiệp đầu mối vay đủ vốn và kịp thời để mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón theo chỉ tiêu được giao. 4. Vào ngày 5 hàng tháng các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo tình hình và số liệu cho vay mua lúa gạo và cho vay, bảo lãnh nhập khẩu phân bón theo biểu mẫu kèm theo Thông tư này.
  2. 5. Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ làm đầu mối xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón theo dõi và chỉ đạo chặt chẽ các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trên địa bàn thực hiện tốt chỉ đạo này. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cần báo cáo ngay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để được xử lý kịp thời. Nguyễn Văn Giàu (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản