Thông tư số 03-BXD/VKT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư số 03-BXD/VKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03-BXD/VKT về việc xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản và lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03-BXD/VKT

  1. 03-BXD/VKT,Thông tư 03-BXD,B Xây d ng, ơn giá xây d ng cơ b n,B ng ơn giá xây d ng,D toán công trình xây d ng,Giao thông - V n t i,Thong tu 03-BXD,Bo Xay dung,Don gia xay dung co ban,Bang don gia xay dung,Du toan cong trinh xay dung,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản