Thông tư số 117-BĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

Thông tư số 117-BĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 117-BĐ về việc nhận, gửi, chuyển và phát bưu kiện, bưu phẩm có hàng hoá gửi trong nước qua đường bưu điện do Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 117-BĐ

  1. 117-BD,Thông tư 117-BD,B Giao thông v n t i và Bưu i n,Nh n g i bưu phNm bưu ki n,Chuy n phát bưu ki n,Chuy n phát bưu phNm,Thương m i,Giao thông - V n t i,Thong tu 117-BD,Bo Giao thong van tai va Buu dien,Nhan gui buu pham buu kien,Chuyen phat buu kien,Chuyen phat buu pham,Thuong mai,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản