Thông tư số 138/1999/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư số 138/1999/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 138/1999/TT-BGTVT về việc hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định 39/CP ngày 5-7-1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và hướng dẫn thi hành Nghị định số 76/1998/NĐ-CP ngày 26-9-1998 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 39/CP ngày 5/7/1996 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 138/1999/TT-BGTVT

  1. 138/1999/TT-BGTVT,Thông tư 138,B Giao thông v n t i,B o m an toàn giao thông,An toàn giao thông,Tr t t an toàn giao thông, ư ng s t,Hư ng d n,Giao thông - V n t i,Thong tu 138,Bo Giao thong van tai,Bao dam an toan giao thong,An toan giao thong,Trat tu an toan giao thong,Duong sat,Huong dan,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản