Thông tư số 20/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư số 20/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/1998/TT-BTC về Luật thuế thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/98 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/98 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/98 của CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/1998/TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/1998/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/1998/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1998 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 175/1998/TT-BTC NGÀY 24/12/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/1998/NĐ-CP NGÀY 21/12/1998 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/1998/NĐ-CP NGÀY 11/5/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) Căn cứ quy định tại tiết 2, điểm 5, Điều 1 Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ- CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, để tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các đơn vị sản xuất kinh doanh có sử dụng các mặt hàng nhập khẩu, đảm bảo thực hiện thống nhất việc áp dụng thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và sản xuất kinh doanh trong nước, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung việc thực hiện giảm 50% mức thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu như sau: Thực hiện giảm ngay 50% mức thuế GTGT phải nộp khi nhập khẩu đối với các sản phẩm nhập khẩu: - Than đá. - Máy cày, máy kéo, máy bơm nước, máy công cụ, máy động lực. - Xút (NaOH), Natrihypocloxít (Na(OCl), Canxihypocloxít (Ca(OCl)2), Nhôm hydroxít (Al(OH)3), Axít Clohydric (HCl), Clo lỏng và khí Clo (Cl2), Natri Silicat (Na2 SiO3 ). - Dịch vụ phần mềm và sản phẩm phần mềm Thuế GTGT phải nộp kê khai trên tờ khai hải quan và thông báo thuế của cơ quan Hải quan là số thuế GTGT tính theo mức thuế đã được giảm 50% Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/1999. Không hồi tố đối với các trường hợp đã nhập khẩu hàng hóa và kê khai tính, nộp thuế GTGT theo tờ khai Hải trước ngày 10/2/1999. Phạm Văn Trọng
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản