Thông tư số 24/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
7
download

Thông tư số 24/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24/2003/TT-BLĐTBXH về Pháp lệnh Người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định 30/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24/2003/TT-BLĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2003/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 24/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2003/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2002/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGƯỜI CAO TUỔI Căn cứ Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi. Nay sửa đổi Mục II. Chế độ khám, chữa bệnh của Thông tư số 16/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: "Người cao tuổi từ đủ 90 tuổi trở lên được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế với mệnh giá 50.000 đồng/người/năm hoặc khám, chữa bệnh miễn phí theo cơ chế thực thanh, thực chi tại các cơ sở y tế quy định tại Điều 1 của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10/2002 về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo". Nguyễn Thị Hằng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản