Thông tư số 3873-BTCK3

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
4
download

Thông tư số 3873-BTCK3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 3873-BTCK3 việc chi tiêu như mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác, tiêu trên 5.000đ phải có hợp đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 3873-BTCK3

  1. BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3873-BTCK3 Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1946 THÔNG TƯ SỐ 3873-BTCK3 VIỆC CHI TIÊU NHƯ MUA DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THUẾ CHUYÊN CHỞ, LÀM CÔNG TÁC PHẢI CÓ HỢP ĐỒNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Kính gửi: Các ông Bộ trưởng trong Chính phủ ( Chuyển từ các ông Giám đốc các nha thuộc bộ Tài chính) Theo luật lệ hiện hành, các việc chi tiêu như mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên trở, làm công tác, tiêu trên 5.000đ phải có hợp đồng Xét vì giá sinh hoạt mỗi ngày một tăng, Bản bộ ưng thuận tăng số tiền tối thiểu này lên 10.000đ. Vậy, bắt đầu từ nay, những khoản chi kể trên, nếu quá 10.000đ thời phải có hợp đồng sau khi khảo giá (consultation des prix), gọi thầu (appel d' offeres), hoặc đấu giá (adjudication). Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt, Bản bộ có thể đặc cách miễn hợp đồng đó, nhưng bắt buộc các sở phải khảo giá trước rồi làm tờ trình lên Bản bộ nói rõ kết quả sự khảo giá, vì lẽ gì không ký được hợp đồng. Nhưng thư từ trao đổi về việc khảo giá phải đính theo hồ sơ. Nếu xét có thể được, Bản bộ sẽ duyệt y vào tờ trình và giấy này sẽ dùng để đính kèm ngân phiếu thay chứng minh thư nói trong thông tư số 2758-BTC ngày 15 tháng 07 năm 1946 của Bản bộ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  2. Lê Văn Hiến
Đồng bộ tài khoản