Thông tư " sửa đổi, bổ sung thanh toán vốn đầu tư"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
103
lượt xem
9
download

Thông tư " sửa đổi, bổ sung thanh toán vốn đầu tư"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước ( gồm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng phát triển ) theo quy định tại Quyết định số 432 /QĐ-TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư " sửa đổi, bổ sung thanh toán vốn đầu tư"

 1. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 2. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 3. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 4. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 5. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 6. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 7. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 8. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 9. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 10. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 11. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 12. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 13. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 14. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 15. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 16. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 17. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 18. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 19. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 20. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản