intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ thuật giấu phân vùng ổ cứng để bảo vệ dữ liệu riêng tư

Chia sẻ: Nguyen Chau Buu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

268
lượt xem
115
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có những dữ liệu riêng tư hoặc quan trọng chứa trên máy tính và muốn giấu chúng đi để người khác không thể biết được. Các hiệu quả nhất là chứa chúng trên một phân vùng ở cứng rồi tiến hành...giấu đi cả phân vùng. Với cách thức dấu được hướng dẫn dưới đây, cả phân vùng sẽ được dấu đi hoàn toàn và xem như chúng không hề tồn tại trên ổ cứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật giấu phân vùng ổ cứng để bảo vệ dữ liệu riêng tư

  1. Thủ thuật giấu phân vùng ổ cứng để bảo vệ dữ liệu riêng tư  Người đăng: Trần Đức Minh  28/01/2010 17:53 (Số lần xem: 1383)  Từ khoá: phân vùng, ổ cứng, giấu, bảo mật, ẩn, NoDrives Manager Ban có nhưng dư liêu riêng tư hoăc quan trong chưa trên may tinh và muôn giâu chung đi để ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ngươi khac không thể biêt đươc. Cach hiêu quả nhât là chưa chung riêng trên môt phân vung ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ổ cưng rôi tiên hanh… giâu đi cả phân vung. ̀ ́ ̀ ́ ̀ Vơi cach thức dâu đươc hương dân dươi đây, cả phân vung sẽ đươc dâu đi hoan toan và xem như ́ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ̀ chúng không hề tôn tai trên ổ cứng. Dư liêu chứa trên đó sẽ đươc đam bao an toan, tranh khoi nhưng ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ căp măt tò mò không mong muôn. ̣ ́ ́ Tiến hanh theo cach thủ công:  ̀ ́ - Bươc 1: kich vao nut Start, điên diskpart vao hôp thoai Search (vơi Windows Vista/7) hoăc chon ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Run, điên diskpart vao hôp thoai và nhân Enter (vơi Windows XP). ̀ ̀ ̣ ̣ ́ - Bươc 2: hôp thoai diskpart.exe hiên lai. Gõ list volume và nhân Enter. Danh sach cac phân vung có ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ trên ổ cứng sẽ đươc liêt kê. ̣ - Bươc 3: chon phân vung chứa cac dư liêu quan trong mà ban cân dâu đi. Ví dụ ơ đây là phân vung ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ F (tương ứng vơi volume 7). Ban gõ lênh select volume 7, nhân Enter. ̣ ̣ ́ - Bươc 4: tiêp theo, gõ lênh remove rôi nhân Enter (đôi vơi Windows Vista/7) hoăc gõ remove letter F ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ rôi nhân Enter (đôi vơi Windows XP). ̀ ́ ́ Lưu y: F chinh là ký tư đai diên cho phân vung mà ban muôn ân đi. ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ Nêu nhân đươc dong thông bao đã hoan tât như dươi đây, khơi đông lai may tinh. Sau đo, mơ cưa sổ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ My Computer thì sẽ không con thây sư tôn tai cua phân vung đã chon để ân đi. ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉
  2. Để khôi phuc lai phân vung đã dâu đi, ban lân lươt thưc hiên bươc 1, 2 và 3. Tai bươc 4, ban gõ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ assign rôi nhân Enter (đôi vơi Windows Vista/7) hoăc gõ assign letter F rôi nhân Enter (đôi vơi ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ Windows XP). Lưu ý: vơi Windows XP, đôi khi ban sẽ găp lôi khi sư dung lênh remove trong Diskpart. ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ Sử dụng phần mềm:  Trong trương hơp ban không muôn mât công tiên hanh tưng bươc như trên, hoăc găp thông bao lôi ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ trong quá trinh tiên hanh, sư dung phân mêm có tinh năng ân đi phân vung là cach thức đơn gian và ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̉ nhanh chong hơn. ́ NoDrives Manager là tiên ich nhỏ gon, cho phep ngươi dung dâu đi cac phân vung trong Windows chỉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ vơi môt vai cú click chuôt. ̣ ̀ ̣ Phân mêm tương thich vơi moi phiên ban cua Windows (kể cả Windows 7), download tai đây. ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ Sau khi download và cai đăt, tai giao diên chinh cua chương trinh, ban đanh dâu vao ký tư đai diên ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ cho phân vung cân ân dâu, rôi nhân nut Save Changes. Khơi đông lai Windows, phân vung ban chon ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ sẽ bị mât đi và không con đươc nhin thây trên hệ thông. ́ ̀ ̀ ́ ́
  3. Ban có thể đanh dâu vung luc nhiêu phân vung khac nhau để ân đi đông thơi nhiêu phân vung. Để ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ khôi phuc lai cac phân vung đã đươc ân đi, ban bỏ đanh dâu cac phân vung đó trên cưa sổ phân ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ mêm rôi nhân Save Changes và khơi đông lai may tinh. ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ NoDrives Manager cung cung câp tinh năng đăt mât khâu để ngăn chăn viêc sư dung phân mêm để ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ khôi phuc lai cac vung đươc dâu. Để sư dung tinh năng nay, ban nhân Set/change Password, điên ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ mât khâu vao hôp thoai hiên ra. Để gơ bỏ mât khâu đã khơi tao, ban chỉ viêc để hôp thoai mât khâu trông và nhân OK. ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ (Theo dantri)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=268

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2