Thủ thuật photoshop - Làm chữ gỗ

Chia sẻ: đình Giáp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
168
lượt xem
44
download

Thủ thuật photoshop - Làm chữ gỗ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Thủ thuật photoshop - Làm chữ gỗ. Nhấp chuột lên background layer và nhấn OK mở khóa. Bây giờ, nhấp chuột phải lên layer đó và chọn Blending Options. Ở đây, chúng ta sẽ phải thêm một radial gradient

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật photoshop - Làm chữ gỗ

 1. Trong hư ng d n này, tôi s trình bày cách t o m t hi u ng text t các mi ng ghép b ng g . M t hư ng d n thú v dành cho nh ng ngư i m i h c Photoshop. Icon Logo Gi t Nư c trên Thi t K Logo i n nh: Chi c Mũ Indiana Jones Chi c Lá Phong Trong hư ng d n này, tôi s trình bày cách t o m t hi u ng text b ng g . Chúng ta s b t u b ng m t hình a giác, sau ó, chúng ta s th nghi m các texture g và v i các layer style t o ra m t tác ph m th t s thú v . V i m i bư c, tôi s hư ng d n th t k nh ng ngư i m i h c Photoshop có th làm theo hư ng d n m t cách d dàng. Xem trư c k t qu chúng ta s t o ra: xem v i kích thư c l n hơn Nh p chu t lên hình nh Tài li u h tr : Wooden surface • Wooden background • Bư c 1
 2. T o m t document trong Photoshop v i các thi t l p sau: Bư c 2 Nh p chu t lên background layer và nh n OK m khóa. Bây gi , nh p chu t ph i lên layer ó và ch n Blending Options. ây, chúng ta s ph i thêm m t radial gradient t màu xám nh t sang màu xám m:
 3. Bư c 3 Ch n Rounder Rectangle tool, thi t l p m t Radius có kích thư c 40px và t o m t hình a giác. giai o n này, màu s c không quan tr ng vì chúng ta s g n các Layer Style sau này.
 4. Bư c 4 Nh p chu t ph i lên layer và ch n Blending Options. u tiên, chúng ta chúng ta chuy n Color Overlay sang màu nâu
 5. Th hai, chúng ta g n Bevel và Emboss v i các thi t l p này:
 6. Cu i cùng, là m t Drop shodow m m m i Bư c 5 Nh n Ctrl + T kích ho t Transform Tool và xoay a giác c a chúng ta m t chút. Sau ó, nh n Enter áp d ng chuy n i.
 7. Bư c 6 Paste wooden surface texture t nó trong m t layer bên trên layer a giác. Xoay texture. Trong màn hình bên dư i, tôi gi m Opacity c a g b n th y v trí c a a giác.
 8. Bư c 7 V i texture g ã ch n, Ctrl + nh p chu t lên vector mask a giác ch n Pixel c a nó. Sau ó, nh n button “add layer mask” phía dư i c a c a s Layers. nh ch p màn hình bên dư i s giúp b n hi u rõ hơn bư c này:
 9. Bư c 8 Ch n layer texture g và chuy n Blend mode c a layer sang Soft light. i u này làm cho các hi u ng layer mà chúng ta ã g n lên a giác có th nhìn th y ư c. Sau ó, g n sharpen filter (Filter>Sharpen>Sharpen) làm rõ các chi ti t c a g .
 10. Bư c 9 L p l i quá trình này t o m t thanh a giác khác. S khác bi t duy nh t là màu s c Overlay c a a giác, thanh a giác này có màu nâu nh t (# d5864d)
 11. Bư c 10 Lúc này, chúng ta m wooden background trong Photoshop. V i Elliptical Marque Tool, t o m t vùng ch n c a u inh.
 12. Bư c 11 Copy (Ctrl + C) và Paste (Ctrl + V) vùng ch n vào trong khung hình chính và t nó vào trong ch c t ngang gi hai thanh c a a giác. Bư c 12 Nh n Ctrl + shift + U Desaturate cây inh. Sau ó, g n m t cái k ch m n i t o hi u ng ch m kh c.
 13. OK, chúng ta d ng hư ng d n này t i ây. Ph n còn l i c a ki u x lý này là k t qu c a k thu t tương t ư c áp d ng nhi u l n. Bây gi , b n có th t o m t hi u ng text g cho riêng b n r i y. Chúc b n thành công!
Đồng bộ tài khoản