Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch

  1. Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài Nơi tiếp Tên đơn Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Tư nhận hồ vị: pháp sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ gian tiếp 14h đến 16h30) nhận: 1. Đối với người dân: - Bước 1: Cá nhân có yêu cầu cấp bản sao (có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện). Trình tự - Bước 2: Nhận bản sao theo yêu cầu. thực 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: hiện: - Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận yêu cầu: kiểm tra sổ bộ hộ tịch lưu tại Sở - Bước 2: Sở Tư pháp cấp bản sao theo đúng nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch Cách Đương sự phải đến nộp hồ sơ và nhận quyết định tại bộ phận thức thựctiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Sở Tư pháp hiện: Thành phần hồ 1. Yêu cầu của cá nhân. (Bản chính) sơ: Số lượng bộ Yêu cầu của cá nhân bộ hồ sơ: Thời hạn giải ngày (Ngay sau khi nhận được yêu cầu.) quyết: Phí, lệ 7.000 đông/bản sao ̀ phí: Yêu cầu Nghị định số 158 /2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính điều phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch kiện: Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158 /2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ
  2. Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Nghị đinh số 158/2005/NĐ-CP ngay 27/12/2005 cua Chinh ̣ ̀ ̉ ́ phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch - Thông tư số 01/2008/TT- BTP về hướng dẫn thi hành Nghị đinh số 158/2005/NĐ-CP ngay ̣ ̀ Căn cứ 27/12/2005 cua Chinh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch - ̉ ́ pháp lý: Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản