Thủ tục " Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
3
download

Thủ tục " Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương "

  1. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy lợi Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát 1. Nộp hồ sơ triển nông thôn Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ Bổ sung hồ 2. sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, Kiểm tra kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp 3. thực tế hiện phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp trường không đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát 4. Nhận kết quả triển nông thôn.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng 2. nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống 3. CTTL; Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan 4. nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống CTTL; trường hợp đang xả nước 5. thải vào hệ thống CTTL phải có báo cáo phân tích chất lượng nước của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên; 6. Bản sao công chứng về giấy tờ, quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử
  4. Thành phần hồ sơ lý nước thải Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống 7. CTTL tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý KT và BVCTTL. Số bộ hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào Quyết định số 1. hệ thống CTTL” 56/2004/QĐ-BNN... Quyết định số 2. Mẫu "Chất lượng nước thải" 56/2004/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản