intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

104
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn

  1. 7. Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ Trình tự nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn nộp thực hiện: hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ. - Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại bộ phận Văn thư (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, chuyển khoản tới tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai. Số tài khoản: 943 02 00 000 10 - Bộ phận Văn thư tiếp nhận vào sổ văn bản đến và chuyển hồ sơ trình lãnh đạo phân công công việc đến phòng Quản lý chuyên ngành. - Phòng Quản lý chuyên ngành xem xét hồ sơ, thẩm định và tham mưu trình lãnh đạo Sở ký Quyết định cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn. Trường hợp không đủ điều kiện cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Chuyển kết quả cho bộ phận văn thư vào sổ văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Sửa đổi, bổ sung: Căn cứ khoản 1, 3, 4 điều 24 Thông tư 08 - Phòng Quản lý chuyên ngành xem xét hồ sơ, quy định Sở Khoa học thẩm định và tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và Công nghệ không chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách ban hành quyết định an toàn. Trường hợp không đủ điều kiện cấp mà chỉ cấp lại chứng chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách chỉ nhân viên bức xạ an toàn thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. cho người phụ trách an toàn Trực tiếp gửi Hồ sơ hoặc qua đường bưu điện đến Cách thức Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và thực hiện: Công nghệ Sửa đổi, bổ sung: Thay “Phòng Quản lý Chuyên ngành” bằng “Văn Để đúng với mục thư” “Trình tự thực hiện”
  2. * Nhân viên bức xạ phải làm thủ tục cấp lại chứng Thành chỉ nhân viên bức xạ khi chứng chỉ hết hạn hoặc bị phần, số rách, nát, mất. lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 2. Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo; 3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm; 4. Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 5. 03 ảnh cỡ 3x4. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Thời hạn đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có giải quyết: trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hoặc từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do. - Cá nhân; Đối tượng thực hiện - Tổ chức. t hủ t ục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa Cơ quan học và Công nghệ thực hiện t hủ t ục b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản hành lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ Lào chính: Cai Chứng chỉ Kết quả thực hiện t hủ t ục hành
  3. chính: - Lệ phí cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho Phí, lệ phí: người phụ trách an toàn, mức thu: 100.000đ/ 01 chứng chỉ - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có Tên mẫu dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại đơn, mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08. tờ khai: Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn Yêu cầu, bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy điều kiện định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử thực hiện lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch t hủ t ục sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải được công hành chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp chính: giấy phép. - Luật Năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 Căn cứ ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008. pháp lý của thủ - Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 tục hành của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi chính: hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; - Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; - Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Mẫu 05-II/ATBXHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ Ảnh 3 x 4 Kính gửi: …………………………………….
  4. 1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: 2. Số giấy CMND / Hộ chiếu:............... Ngày cấp:..................... Nơi cấp:................. 3. Địa chỉ:.................................................................................................................. 4. Điện thoại:..................................................... 5. E-mail:........................................ 6. Tên tổ chức nơi làm việc:...................................................................................... 7. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau: □ Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân; □ Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân; □ Người phụ trách an toàn; □ Người phụ trách tẩy xạ; □ Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; □ Người quản lý nhiên liệu hạt nhân; □ Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân; □ Nhân viên vận hành máy gia tốc; □ Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ; □ Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ; □ Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp. 8. Các tài liệu kèm theo: (1).............................................................................................................................. (2).............................................................................................................................. Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật. ….., ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
  5. (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2