intTypePromotion=1
ADSENSE

thủ tục tài chính

Xem 1-20 trên 18202 kết quả thủ tục tài chính
 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Corporate finance) có nội dung gồm 8 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan về tài chính doanh nghiệp; tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu nhập và dòng tiền của doanh nghiệp; phân tích và dự báo tài chính doanh nghiệp; thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro; định giá tài sản tài chính của doanh nghiệp; đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp; chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và cơ cấu vốn của doanh nghiệp; chính sách cổ tức của công ty cổ phần;...

  pdf49p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 0   Download

 • Mẫu biên bản về việc cá nhân, tổ chức không nhận quyết định xử phạt (Mẫu số: 04/BB) là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc cá nhân, tổ chức không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của cá nhân, tổ chức không nhận quyết định... Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 6 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm các thông tin: Tên doanh nghiệp, trụ sở chính, điện thoại, người liên hệ, giấy chứng nhận doanh nghiệp,... Mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Mẫu Đơn xin xác nhận dân sự hay Giấy xác nhận dân sự được sử dụng trong các trường hợp cần xác nhận quyền dân sự cho bản thân để chứng minh về lý lịch cá nhân. Mẫu đơn xin xác nhận này nhằm đảm bảo không vi phạm những chủ trương, chính sách của Đảng, không có tiền án tiền sự trong thời gian thường trú tại địa phương.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 4 0   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 04/ĐTV­TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai này áp dụng đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu khi chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 07/THĐK-NPT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho người lao động.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương được sử dụng khi vợ hoặc chồng có yêu cầu Toà giải quyết việc chấm dứt quan hệ hôn nhân, vấn đề tài sản và con cái của người khởi kiện. Mời các bạn tham khảo chi tiết mẫu đơn này để soạn thảo hoặc viết đơn một cách chính xác nhất.

  doc3p thenthen19 14-06-2022 8 1   Download

 • Mẫu Công văn đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (Mẫu số 01/VBĐN) được ban hành kèm theo Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính. Nội dung biểu mẫu này gồm có: phần căn cứ ban hành, danh sách người nộp thuế đề nghị xóa nợ, lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, đề nghị cơ quan cấp trên xem xét và giải quyết.

  doc4p thenthen19 14-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 (Mẫu số 02-TSCĐ)được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ nêu rõ ban thanh lý TSCĐ, nội dung tiến hành thanh lý, kết luận và kết quả thanh lý TSCĐ. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc1p thenthen19 15-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao - Chương 2: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát về hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế; nội dung hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p hidetoshidekisugi 15-06-2022 23 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn thực thi Quyền sở hữu trí tuệ gồm có 3 phần chính, trình bày như sau: Quy định pháp luật và thủ tục xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp và cạnh tranh không lành mạnh; thông tin các cơ quan chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p tomjerry010 14-06-2022 12 1   Download

 • Nội dung Tài liệu Kinh mạch và huyệt vị gồm có: Sơ lược về học thuyết kinh lạc, mười hai đường kinh chính và hai mạch nhâm, đốc, các huyệt ngoài đường kinh thường dùng và một số huyệt thường dùng theo vùng cơ thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p tomjerry001 09-06-2022 21 1   Download

 • Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong năm 2018 nền kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tạo động lực để tiếp tục vươn lên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tạo ra thông điệp kết dính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đáng tin, gợi cảm xúc, sức mạnh của chi tiết, những máy mô phỏng bay, bài kiểm tra Sinatra và Safexpress, tín thư kiểm nghiệm được,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf174p viellenkullman 16-05-2022 14 2   Download

 • Tài liệu "Bài tập môn tài chính: Tài chính doanh nghiệp" dưới đây sẽ hỗ trợ các bạn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức về vốn tài chính doanh nghiệp, các bài tập chủ yếu đưa ra các nghiệp vụ và yêu cầu xác định ROE kinh doanh, tính toán chi phí sử dụng vốn cận biên,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p vukhoi22 16-05-2022 36 2   Download

 • Tài liệu "Các tình huống đất đai thường gặp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang; Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa; Điều kiện để tách thửa đất ở; Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai; Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất; Những quy định bồi thường đối với đất ở;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf154p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu, phục vụ hội họp và sự kiến; Dẫn chương trình và chủ trì, hoàn tất các thủ tục sau hội họp, sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p viginnirometty 04-05-2022 20 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở cấp xã; Hỏi và đáp về kỹ năng lập và chỉ đạo thự hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf241p viginnirometty 04-05-2022 9 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của đại biểu Hội đồng nhân dân; Một số kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p viginnirometty 04-05-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=thủ tục tài chính
p_strCode=thutuctaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2