intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục " Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

92
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) "

  1. Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu do Chi cục đã cấp) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 làm việc kể từ ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Lệ phí đổi Giấy phép khai thác thủy sản: Lệ phí cấp các loại 40.000VND/lần giấy phép trong lĩnh Quyết định số 1. - Lệ phí cấp lại giấy phép vực khai thác và bảo 31/2007/QĐ-BTC... khai thác thủy sản(đối với tàu vệ nguồn lợi thuỷ sản cá trong nước): 20.000 VND/lần Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo mục 7 biểu mẫu này) Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn 2. lợi thủy sản hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. 3. Sau khi thụ lý xong, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại
  3. Tên bước Mô tả bước Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Chi cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1. quy định. Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp bị mất giấy 2. phép) hoặc giấy phép rách nát, hư hỏng. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin cấp lại Giấy 3. phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục 10 - Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép Thông tư số 02/2006/TT- 1. khai thác thủy sản BTS ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Các trường hợp sau đây được cấp lại Giấy phép: + Giấy phép cũ bị rách nát trong quá trình sử dụng; Thông tư số 1. + Giấy phép bị mất trong các trường hợp có lý do 02/2006/TT-BTS ng... chính đáng được chính quyền địa phương nơi đăng ký tàu cá xác nhận. - Các trường hợp sau đây được xét đổi Giấy phép: + Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời Thông tư số 2. gian hoạt động ; 02/2006/TT-BTS ng... + Giấy phép đã được gia hạn ba lần
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=92

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2