intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục " Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

74
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (áp dụng đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) "

  1. Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chưa quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận tổ Quyết định số 1. chức kiểm tra chất lượng giống 100.000đồng/lần 11/2008/QĐ-BTC... cây trồng Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức chứng nhận muốn được chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định gửi hồ sơ đăng ký về Sở Nông nghiệp và PTNT trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực ba tháng hoặc trước khi hết thời hạn đình chỉ (đối với chỉ định lại). Căn cứ hồ sơ và kết quả 1. giám sát hàng năm (nếu có), Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định. Nếu Tổ chức chứng nhận muốn mở rộng phạm vi hoạt động sang tỉnh, thành phố khác phải đăng ký với Cục Trồng trọt theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và hướng 2. dẫn bổ sung nếu chưa hợp lệ;
  3. Tên bước Mô tả bước Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng 3. đánh giá. Hội đồng tổ chức đánh giá và gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT; Trường hợp tổ chức chứng nhận có những điểm chưa phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Hội đồng liệt kê các điểm không phù hợp, đề xuất thời hạn khắc phục và thông báo với tổ 4. chức chứng nhận. Tổ chức chứng nhận tiến hành khắc phục và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT. Căn cứ vào báo cáo khắc phục, Sỏ Nông nghiệp và PTNT tiến hành thẩm định, trường hợp cần thiết đề nghị Hội đồng đánh giá lại. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định chỉ định lại, mở 5. rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa quy định cụ thể. Số bộ hồ sơ: Chưa quy định
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2