Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn 4

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
5
download

Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn 4

  1. Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh. 2.Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu. 3. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại. 4. Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định. 5. NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 6. Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại. 7. Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 8. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm. 9. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.
  2. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (Bản chính) 2. Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (Bản chính) 3. Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của doanh nghiệp đang được bảo lãnh vay vốn (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: không Căn cứ pháp lý: 1.Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. 2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 5.Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản