intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

211
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo công khai trên 3 số báo liên tục tại ít nhất 1 tờ báo Trung ương và trên trang điện tử của Tổng cục thuế về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi và địa điểm nhận hồ sơ dự thi, khu vực tổ chức thi, lệ phí thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi. + ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)... 1. Thủ tục: Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) - Trình tự thực hiện: + Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo công khai trên 3 số báo liên tục tại ít nhất 1 tờ báo Trung ương và trên trang điện tử của Tổng cục thuế về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi và địa điểm nhận hồ sơ dự thi, khu vực tổ chức thi, lệ phí thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi. + Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất + Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Hội đồng thi - Tổng cục Thuế + - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01 i. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ii. ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú Bằng tốt nghiệp (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) thuộc mổt trong các iii. chuyên ngành quy định là bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nước ngoài (bản sao có công iv. chứng hoặc chứng thực). 03 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thì; v. hai phong bì có dán tam và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi. Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thì đã công vi. tác tại đó. Các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có) vii. Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 + - Thời hạn giải quyết: Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được
  2. công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế + - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi. - Lệ phí (nếu có): đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a ): Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 + Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 + Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính + Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----------***---------- ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 1. Giới tính: Nam Nữ
  3. 2. Ngày, tháng, năm sinh (Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 vào ô đầu, năm ghi 2 số cuối) ngày tháng năm Trình độ chuyên môn 3. ngành:................................................................................................................ Nơi cấp bằng chuyên 4. môn:................................................................................................................... Năm tốt nghiệp (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô) 5. Thời gian làm việc theo chuyên ngành: 6. .............................................................................................. từ ...........................đến.....................................tại................................................................................. từ ...........................đến.....................................tại................................................................................. Số chứng minh nhân dân (ghi mỗi số vào 1 ô) 7. cấp ngày .…..…/..……/…....… tại ............................................................................................................ Khi cần báo tin cho ai, ở 8. đâu: .............................................................................................................. Điện thoại (bắt buộc): ..........................Di động: ......................... Email:................................................... Địa chỉ gửi thư:....................................................................................................................................... Đăng ký môn dự thi: 9. Pháp luật về thuế (lần ..........) Kế toán (lần ..........) 10. Đăng ký dự thi tại:................................................................................................................................. Ngày ............. tháng ........... năm 200 Chữ ký của thí sinh (ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2