intTypePromotion=3

Thủ tục điều chuyển tài sản công, mã số hồ sơ T-BPC- 018916-TT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
6
download

Thủ tục điều chuyển tài sản công, mã số hồ sơ T-BPC- 018916-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục điều chuyển tài sản công, mã số hồ sơ t-bpc- 018916-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục điều chuyển tài sản công, mã số hồ sơ T-BPC- 018916-TT

  1. Thủ tục điều chuyển tài sản công, mã số hồ sơ T-BPC- 018916-TT a) Trình tự thực hiện: - B1: Đơn vị nhận tài sản có Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản và đơn vị có tài sản có Công văn đề nghị điều chuyển tài sản gửi đến Sở Tài chính - B2: Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định điều chuyển. - B3: Căn cứ quyết định điều chuyển tài sản của UBND tỉnh, đơn vị có tài sản điều chuyển phối hợp với đơn vị tiếp nhận thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản, tổ chức giao, nhận tài sản điều chuyển. b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Công văn đề nghị điều chuyển của đơn vị có tài sản + Công văn đề nghị của đơn vị tiếp nhận tài sản. + Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị điều chuyển. - Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
  2. d) Thời gian giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính - Cơ quan phối hợp (nếu có): g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính h) Lệ phí: Không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008 - Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước
  3. - Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước - Thông tư 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006. - Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ -CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước - Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản