Thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
35
lượt xem
1
download

Thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Khám, chữa bệnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình.

  1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khám, chữa bệnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện 240.000 Quyết định số 1. hành nghề y tư nhân đối với phòng đồng. 59/2008/QĐ-BTC... khám chuyên khoa: Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế hàng tháng vào ngày 1 1. đến 5 và ngày 16 đến ngày 20. Nhân viên Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, 2. thu phí thẩm định, hẹn ngày thẩm định cơ sở, ngày trả kết quả. Hàng tháng từ ngày 6 đến ngày 9 và từ ngày 21 đến ngày 24 nhân viên Phòng Y tế đến thẩm định cơ sở theo địa chỉ ghi trong hồ sơ: - Nếu thẩm định cơ sở đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản, Phòng Y tế tổng hợp hồ sơ nộp về Sở Y tế. 3. - Nếu thẩm định cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản: + Cơ sở có hướng khắc phục, hẹn ngày thẩm định lần 2. + Cơ sở không có hướng khắc phục, Phòng Y tế trả lời bằng văn bản cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề, trả lại cho cơ sở 01 bộ hồ sơ. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ về Sở Y tế, nhân viên Phòng Y 4. tế nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Sở Y tế.
  3. Tên bước Mô tả bước 5. Nhân viên Phòng Y tế vào sổ lưu trữ tại Phòng Y tế. Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) cá nhân, tổ chức 6. nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Phòng Y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân. 2. - Bản sao hợp pháp giấy chứng chỉ hành nghề (có chứng thực). 3. - Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực). - Bảng kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất 4. kỹ thuật. 5. - Hồ sơ cá nhân của nhân viên (nếu có):
  4. Thành phần hồ sơ + Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn. + Sơ yếu lý lịch (có chứng thực). + Khám sức khoẻ. + Hợp đồng lao động. - Hợp đồng thuê, mượn nếu mặt bằng không thuộc quyền sở hữu của chủ cơ 6. sở. 7. - Bảng giá dịch vụ. * Trường hợp cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nay xin chuyển địa điểm hành nghề, ngoài các loại giấy tờ trên phải nộp 8. thêm: - Đơn xin chuyển địa điểm hành nghề - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ở địa điểm cũ. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp chứng nhận hành nghề y tư nhân.
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bảng kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên 2. môn, cơ sở vật chất kỹ thuật. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có người phụ trách chuyên môn hoặc chủ cơ sở phải Thông tư số có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh với hình 1. 07/2007/TT-BYT thức hành nghề phòng khám chuyên khoa phụ sản - ng... kế hoạch hóa gia đình. điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: Địa điểm cố định, riêng biệt, cao ráo, xa nguồn ô nhiễm; xây Thông tư số 2. dựng chắc chắn, nền nhà dễ làm vệ sinh, tường các 07/2007/TT-BYT phòng phải được ốp gạch men hoặc vật liệu chống ng... thấm đảm bảo vệ sinh vô trùng. 3. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: diện tích Thông tư số phòng khám thai, phòng khám phụ khoa, phòng kỹ 07/2007/TT-BYT
  6. Nội dung Văn bản qui định thuật kế hoạch hóa gia đình tối thiểu 10m2 ; và có ng... chiều cao không thấp hơn 3,1m. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: nếu có siêu âm Thông tư số 4. thì phải có phòng siêu âm riêng diện tích tối thiểu 07/2007/TT-BYT 10m2 và có chiều cao không thấp hơn 3,1m. ng... Phải có đủ dụng cụ trang thiết bị y tế phù hợp phạm Thông tư số 5. vi hành nghề, có hộp thuốc chống sốc, và đủ thuôc 07/2007/TT-BYT cấp cứu chuyên khoa. ng... Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: bảo đảm các Thông tư số 6. điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo 07/2007/TT-BYT qui định của pháp luật. ng... Thông tư số 7. Phạm vi hành nghề: tư vấn sức khỏe. 07/2007/TT-BYT ng... Phạm vi hành nghề: sơ cứu, khám và điều trị các 8. Thông tư số bệnh nội khoa thông thường. 07/2007/TT-BYT
  7. Nội dung Văn bản qui định ng... Phạm vi hành nghề: siêu âm sản khoa phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Thông tư số cơ sở khám chữa bệnh tương đương cấp tỉnh, cấp 9. 07/2007/TT-BYT huyện trở lên và có giấy xác nhận đã qua thực hành ng... về chuyên khoa từ 2 năm trở lên tại cơ sở khám, chữa bệnh. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số hành nghề y tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng 10. 07/2007/TT-BYT nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được ng... giao. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số 11. hành nghề y tư nhân phải có năng lực hành vi dân sự 07/2007/TT-BYT đầy đủ. ng... Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số hành nghề y tư nhân phải có giấy xác nhận đủ sức 12. 07/2007/TT-BYT khỏe do cơ sở khám chữa bệnh cấp huyện trở lên ng... cấp.
  8. Nội dung Văn bản qui định Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số 13. hành nghề y tư nhân phải có hợp đồng lao động theo 07/2007/TT-BYT qui định. ng... Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y tư nhân phải không đang trong thời Thông tư số gian bị cấm hành nghề theo quyết định của Tòa án, 14. 07/2007/TT-BYT không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không ng... đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế. Khoảng cách từ phòng khám đến cơ Sở Y tế nhà Chỉ thị số 33/CT- 15. nước (từ tuyến huyện trở lên) phải hơn 500 mét. UB, ngày 28...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản