Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
101
lượt xem
9
download

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

  1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai Lĩnh vực thống kê:khí Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền 2. Cục kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ
  2. Tên bước Mô tả bước 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK)cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp GCNĐĐK 4. Doanh nghiệp nhận GCNĐĐK trực tiếp tại Cục hoặc bằng đường bưu điện Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai vào chai 2. Bản vẽ mặt bằng trạm nạp; 3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh 4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 5. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự 6. Các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký (nếu có) cho các máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm.
  3. Thành phần hồ sơ 7. Bản sao: + Các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo lường. + Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn. + Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của trạm nạp + Danh sách và các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành trạm nạp và các quyết định giao nhiệm vụ. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu Quyết định số 36/2006/QĐ- mỏ hoá lỏng vào chai BCN... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Trạm nạp, các thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ phải Quyết định số tuân thủ đầy đủ các nội dung an toàn quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 36/2006/QĐ-BCN... 6153:1996, TCVN 6154:1996, TCVN 6155:1996, TCVN 6156:1996, TCVN 6304:1997, TCVN 6485:1999 và TCVN 6486:1999, trong đó phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này 2. Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao Thông tư số động của trạm đã được kiểm định và đăng ký 04/2008/TT-
  4. Nội dung Văn bản qui định BLĐTBX... 3. Các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của Quyết định số trạm đã được kiểm định và đăng ký 136/2004/QĐ- BCN... 4. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề nạp LPG vào chai, đăng ký thương hiệu Quyết định số và nhãn hiệu theo quy định của pháp luật 36/2006/QĐ-BCN... 5. Những người có liên quan đến việc quản lý, vận hành thiết bị trạm nạp, bảo Thông tư số quản, xếp dỡ, vận chuyển Chai chứa LPG của trạm đã được đào tạo, huấn 04/2004/TT- luyện về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, phòng hông tư số 04/2004/TT- BCA(C1... BCA(C11) ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn hông tư số 04/2004/TT-BCA(C11) ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn 4/TT- BCA(C11) ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hàn...;B-BLD-B- BCA-002437-VB: Thông tư số 0thi hàn...;B-BLD-008024-VB: Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/thi hàn...;B-BLD-008024-VB: Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/chống cháy nổ và được cấp giấy chứng nhận Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBX... 6. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ng... 7. Có Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
  5. Nội dung Văn bản qui định ng... 8. Có đầy đủ quy trình nạp LPG vào chai, quy trình vận hành các máy, thiết bị Quyết định số trong trạm, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn 36/2006/QĐ-BCN...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản