Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
91
lượt xem
5
download

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

  1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Thông tin Lĩnh vực thống kê:nghiệp tiêu dùng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Lãnh đạo Sở Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định tại mục 14 gửi hồ 1. sơ theo quy định tại mục 7 đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, - Văn thư của Phòng Quản lý Thương Mại tiếp nhận hồ sơ đăng 2. ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (GCN) và chuyển cho Lãnh đạo Phòng. - Lãnh đạo Phòng phân công chuyên viên theo dõi ngành 3. (chuyên viên thụ lý) chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét hồ sơ xin cấp GCN. - Chuyên viên thụ lý có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký xin cấp GCN và trình Lãnh đạo Phòng xem xét (trường hợp chưa đủ 4. hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Quản lý Thương mại phải lập công văn yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ) 5. - Nếu đủ điều kiện theo quy định chuyên viên thụ lý sẽ trình Lãnh đạo Phòng xem xét để và trình Lãnh đạo Sở cấp GCN.
  3. Tên bước Mô tả bước Trường hợp từ chối cấp, sẽ có văn bản nêu rõ lý do và trình Lãnh đạo Sở để trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp; 6. - GCN có thời hạn 05 năm. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu 1. thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 2 của Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương); - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu 2. thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này); 3. - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh quy định tại 4. Thông tư này, bao gồm:
  4. Thành phần hồ sơ * Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các 5. khu phụ trợ khác; * Bảng kê trang thiết bị: hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng 6. cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá; * Bản sao hợp lệ hợp đồng với người lao động, quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ 7. thuật và thu mua nguyên liệu; * Bản sao hợp lệ hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng 8. thuốc lá; * Bản sao hợp lệ biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy 9. của cơ quan công an có thẩm quyền. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Điều kiện về chủ thể kinh doanh: Nghị định số 1. Là thương nhân có đăng ký kinh doanh mặt hàng 119/2007/NĐ-CP nguyên liệu thuốc lá. n... - Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người: Thông tư số * Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao 2. 14/2008/TT-BCT gồm khu phân loại, đóng kiện và kho nguyên liệu phải ng... phù hợp với quy mô kinh doanh, có tổng diện tích không dưới 500m2; * Có kho riêng cho nguyên liệu thuốc lá. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của 3. không khí trong kho, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm;
  6. Nội dung Văn bản qui định * Có hợp đồng với người lao động có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp để 4. quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu. - Điều kiện về quy trình kinh doanh phù hợp với ngành, nghề mua, bán nguyên liệu thuốc lá : 5. * Điểm thu mua phải gắn biển hiệu ghi tên thương mại của thương nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; * Phải công khai tiêu chuẩn phân cấp nguyên liệu thuốc lá theo quy định hiện hành tại điểm thu mua 6. nguyên liệu thuốc lá kèm theo mẫu lá thuốc lá nguyên liệu; * Phải công khai tiêu chuẩn phân cấp nguyên liệu thuốc lá theo quy định hiện hành tại điểm thu mua 7. nguyên liệu thuốc lá kèm theo mẫu lá thuốc lá nguyên liệu; 8. * Phải có hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá phù hợp với quy mô kinh
  7. Nội dung Văn bản qui định doanh. - Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ: Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng 9. cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản