Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
4
download

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ

  1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ Thông tin Lĩnh vực thống kê:liệu nổ công nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi 1. qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp kiểm tra tính 2. hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục Kỹ thuật an 3. toàn và Môi trường công nghiệp cấp giấy phép cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép; Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Kỹ thuật an toàn và 4. Môi trường công nghiệp hoặc bằng đường bưu điện.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ 1. do người đứng đầu doanh nghiệp ký. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập doanh nghiệp của cơ quan có thẩm 2. quyền. Danh sách, địa chỉ các tổ chức trực thuộc (Xí nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện...); 3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản 4. xuất tiền chất thuốc nổ theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng; Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 5. đối với cơ sở sản xuất tiền chất thuốc nổ; 6. Tài liệu về điều kiện người sản xuất tiền chất thuốc nổ
  4. Thành phần hồ sơ 7. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật Đối với các doanh nghiệp đang sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ có yêu cầu chuyển đổi tên doanh nghiệp mà không có sự thay đổi về điều kiện sản xuất, chỉ cần có đơn đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 8. sản xuất, quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho phép đổi tên doanh nghiệp và Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo tên mới. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số 1. có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 23/2009/TT-BCT ng... Thông tư số 2. Có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 23/2009/TT-BCT ng... công trình sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ
  5. Nội dung Văn bản qui định theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng; có Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động Thông tư số 3. môi trường đối với cơ sở sản xuất VLNCN, tiền 23/2009/TT-BCT ng... chất thuốc nổ; Có đủ Tài liệu về điều kiện người sản xuất tiền chất Thông tư số 4. thuốc nổ 23/2009/TT-BCT ng... Thông tư số 5. Có đủ Tài liệu về điều kiện kỹ thuật 23/2009/TT-BCT ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản