intTypePromotion=3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
224
lượt xem
21
download

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ + Bước 2: Doanh nghiệp gửi gửi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số đến Bộ Tài chính (Vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính). + Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số 47. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ + Bước 2: Doanh nghiệp gửi gửi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số đến Bộ Tài chính (Vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính). + Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (một phần hoặc toàn bộ), Bộ Tài chính có văn bản thông báo rõ lý do từ chối. - Cách thức thực hiện: + Doanh nghiệp xổ số có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính). - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số , bao gồm: + Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm đề nghị được phép kinh doanh. + Ý kiến chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về loại hình sản phẩm đề nghị được kinh doanh. + Phương án tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết; + Quyết định thành lập doanh nghiệp; Quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty nhà nước sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản sao) + Giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố cấp (bản sao) + Điều lệ hoạt động của Công ty xổ số kiến thiết kèm theo quyết định phê duyệt của đại diện chủ sở hữu (bản sao) + Báo cáo tài chính của Công ty xổ số kiến thiết năm gần nhất đã được kiểm toán. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 30 ngày từ ngầy nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  2. + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số. + Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về Kinh doanh xổ số.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản