Thủ tục Gia hạn nợ 6

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
5
download

Thủ tục Gia hạn nợ 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Gia hạn nợ 6

  1. Thủ tục Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT Nơi tiếp Tên đơn vị: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, nhận hồ Chi nhánh NHPT. 2. Gửi qua hệ thống bưu chính. sơ: Địa chỉ: Thời gian Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến tiếp 16h30) nhận: 1. Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng có văn bản đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chậm nhất 07 ngày trước ngày đến hạn trả nợ quy định trong hợp Trình tự thực đồng tín dụng. hiện: 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ tài liệu do khách hàng cung cấp, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng, thực hiện thẩm định và gửi tờ trình thẩm định cùng toàn bộ hồ sơ của Khách hàng về Hội sở chính NHPT (Ban TDXK) để thẩm định trình Tổng Giám đốc gửi công văn đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. 3. Cấp có thẩm quyền có công văn quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, trên cơ sở đó Tổng Giám đốc NHPT có công văn gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để thông báo trả lời Khách hàng. 4. Đối với khách hàng được chấp thuận gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập văn bản điều chỉnh hợp đồng tín dụng trong đó xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Cách 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. thức thực hiện: 2. Gửi qua hệ thống bưu chính.
  2. 1. Văn bản đề nghị gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của Thành Khách hang. (Bản sao) phần hồ sơ: 2. Các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm theo phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. (Bản sao) Số lượng 01 bộ bộ hồ sơ: Thời hạn giải Tùy thuộc thời gian xử lý của cấp có thẩm quyền. ngày () quyết: Phí, lệ không phí: 1. Khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, cụ thể: + Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị trực tiếp gây thiệt hại về tài sản, hàng hoá của Khách hàng. + Khách hàng bị giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Yêu cầu + Các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác ảnh hưởng trực tiếp đến tình điều hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng hoặc các nguyên kiện: nhân từ phía Nhà nhập khẩu như: Nhà nhập khẩu đề nghị lùi thời gian giao hàng hoặc chậm thanh toán… 2. Khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Công ty cho tập thể người lao động và bán Công ty Nhà nước) theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính, nhất thiết phải được xử lý. Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP. 3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính
  3. hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007. 5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/08/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 6. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.
Đồng bộ tài khoản