Thủ tục Giải ngân vốn vay 2

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
91
lượt xem
12
download

Thủ tục Giải ngân vốn vay 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Giải ngân vốn vayTrường hợp NHPT trực tiếp giải ngânHình thức giải ngân thanh toán, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Giải ngân vốn vay 2

  1. Thủ tục Giải ngân vốn vay\Trường hợp NHPT trực tiếp giải ngân\Hình thức giải ngân thanh toán Nơi tiếp Tên đơn vị: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của NHPT. 2. Gửi nhận hồ qua hệ thống bưu chính. sơ: Địa chỉ: Thời gian Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h tiếp đến 16h30) nhận: 1. Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới Hội sở chính hoặc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (theo thoả thuận cụ thể trong hợp đồng tín dụng) 2. Sau khi kiểm tra kỹ chứng từ giải ngân và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết): Trình tự - Chấp thuận đề nghị giải ngân của Khách hàng, Tổng Giám đốc thực NHPT (hoặc Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh) ký trên các chứng từ hiện: giải ngân theo quy định. - Không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ tiền vay, Tổng Giám đốc NHPT (hoặc Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh) ký thông báo cho Khách hàng số vốn chấp thuận giải ngân (nếu có) và lý do từ chối cấp vốn vay theo đúng đề nghị của Khách hàng. 3. Giải ngân cho Khách hàng phần vốn vay được chấp thuận. Cách 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của NHPT. thức thực hiện: 2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 1. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ (Theo mẫu) 2. Hồ sơ kèm theo (không áp dụng với các khoản cho vay sau khi giao hàng): (Bản chính hoặc bản sao) Thành phần hồ 3. Hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ trường hợp sơ: Khách hàng đã ký kết các hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ. (Bản sao) 4. Các hoá đơn, chứng từ thanh toán cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (Theo mẫu) Số lượng 01 bộ bộ hồ sơ:
  2. Thời hạn giải Chưa quy định cụ thể. ngày () quyết: Phí, lệ không phí: Yêu cầu điều kiện: 1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; 3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; Căn cứ 4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài pháp lý: chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT- BTC ngày 25/6/2007; 5. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản