Thủ tục Giải quyết tố cáo

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
111
lượt xem
16
download

Thủ tục Giải quyết tố cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục công an tỉnh, Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Giải quyết tố cáo

  1. Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nơi tiếp Tên đơn vị: Trực tiếp tại tại trụ sở cơ quan Công an các cấp nhận hồ thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h gian tiếp đến 16h30) nhận: Bước 1: Người tố cáo có thể viết đơn ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đến cơ quan có thẩm quyền để trực tiếp tố cáo, trường hợp này người tiếp nhận nội dung tố cáo phải ghi thành văn bản để người tố cáo ký xác nhận hoặc điểm chỉ và nộp thêm tài liệu liên quan (nếu có). Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn tố cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xem xét nội dung đơn và các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người tố cáo. Trường hợp đủ điều kiện thì ra quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung tố cáo và thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết (nếu người tố cáo có yêu cầu). - Căn cứ quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết Trình tự luận nội dung tố cáo, trưởng đoàn thanh tra hoặc tổ trưởng tổ xác minh tiến hành lập kế hoạch, hồ sơ, công bố Quyết định và tiến thực hành xác minh, thu thập tài liệu. hiện: - Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra hoặc Tổ trưởng tổ xác minh dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo. Sau khi thống nhất dự thảo, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. - Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết ra kết luận thanh tra và quyết định xử lý tố cáo và thông báo cho người tố cáo, người bị tố cáo và các cơ quan, đơn vị liên quan biết. Bước 3: Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung tố cáo đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết tố cáo theo đúng nội dung và thời hạn ghi trong quyết định. - Khi quyết định giải quyết tố cáo được thực hiện đầy đủ thì kết thúc việc giải quyết tố cáo. Cách Trực tiếp tại tại trụ sở cơ quan Công an các cấp thuộc Công an tỉnh thức thựcThừa Thiên Huế hiện:
  2. 1. - Đơn tố cáo (mẫu số 46) hoặc văn bản phản ánh nội Thành dung tố cáo do cơ quan tiếp nhận tố cáo lập; (Theo mẫu) phần hồ sơ: 2. - Các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo kèm theo (nếu có). (Bản chính hoặc bản sao) Số lượng bộ 01 bộ hồ sơ: Thời Thời hạn giải quyết tố cáo: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ hạn giải lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 90 ngày ngày () quyết: Phí, lệ phí: Yêu cầu Không xem xét, giải quyết những tố cáo không có họ, tên, địa chỉ; không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký (đơn nặc danh) hoặc điều những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại kiện: nhưng không có bằng chứng mới. - Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày Căn cứ29/11/2005 - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của pháp lý: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo - Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân.
Đồng bộ tài khoản