Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
220
lượt xem
29
download

Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

  1. Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu Tên đơn vị: chính. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: khi Hồ sơ mời thầu được người có thẩm quyền phê duyệt phê duyệt, NHPT gửi thư mời thầu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho các nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau: 1. NHPT phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do NHPT thông báo trên thư mời thầu. 2. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trước thời điểm đóng thầu. 3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận được quy định tại hồ sơ mời thầu. 4. Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: NHPT tổ chức mở công khai hồ hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu. 5. Mở hồ sơ đề xuất tài chính. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ hồ sơ dự thầu NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu. Nếu có sửa lỗi trong hồ sơ dự thầu NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính. 6. Thông báo kết quả đấu thầu: NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu. 7. Đàm phán hợp đồng: NHPT mời nhà thầu xếp thứ nhất đến đàm phán trực tiếp. 8. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: sau khi kết quả đấu thầu được phê duyệt, đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.
  2. 9. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. 1. Hồ sơ dự thầu (nhà thầu nộp hai túi hồ sơ: đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt). 2. Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có). 3. Thư giảm giá (nếu có). 4. Các tài liệu khác liên quan. (Theo mẫu) Số lượng bộ hồ sơ: 04 bộ Thời hạn giải quyết: 1. Phát hành hồ sơ mời thầu: Sau năm ngày đối với đấu thầu trong nước (hoặc bẩy ngày đối với đấu thầu quốc tế) kể từ ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu và được kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu. 2. Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng : trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định tại hồ sơ mời thầu (tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu thì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười ngày). ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: không Căn cứ pháp lý: 1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/7/2004. 2. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực: 01/4/2006. 3. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ngày có hiệu lực: 29/5/2008. 4. Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu. 5. Quyết định số 775/QĐ-NHPT ngày 02/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 6.Quyết định số 106/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Quy định quản lý tài sản cố định trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản