intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) quản lý

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

156
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan thực hiện chương trình cấp tỉnh phê duyệt. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) quản lý

  1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan thực hiện chương trình cấp tỉnh phê duyệt. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã.
  2. Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm vi ệc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cho vay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay. Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra Quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để NHCSXH cấp huyện nơi cho vay thông báo cho người vay. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo phê duyệt cho vay theo (mẫu số 04/TD) Các bước Mô tả bước Tên bước + Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn 1. (TK&VV) tại nơi sinh sống.
  3. Mô tả bước Tên bước + Người vay lập dự án vay vốn (mẫu số 1b) kèm Bản sao hợp đồng lao động; Bản sao thanh lý hợp đồng lao động. gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nơi người vay cư trú. Tổ TK&VV nhận hồ sơ của người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên dự án, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. 2. Trường hợp người vay chưa là thành viên của Tổ TK&VV thì Tổ TK&VV tại thôn, bản đang hoạt động hiện nay tổ chức kết nạp thành viên bổ sung hoặc thành lập Tổ mới nếu đủ điều kiện. Sau đó, Tổ TK&VV trình tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được NHCSXH nhận ủy thác để tiến hành thẩm định dự án (theo mẫu 3. số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 14). Sau khi có kết quả thẩm định, Tổ TK&VV lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm theo dự án vay vốn (mẫu số 01b. trình UBND cấp xã xác nhận trên dự án về 4. địa chỉ cư trú hợp pháp của hộ gia đình và xác nhận trên danh sách (mẫu số 03/TD) về địa chỉ cư trú hợp pháp tại xã, thuộc các hộ có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm.
  4. Mô tả bước Tên bước Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ trưởng Tổ TK&VV nộp hồ sơ xin vay tại NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Khi nhận hồ sơ do Tổ TK&VV gửi lên NHCSXH cấp huyện viết Giấy biên 5. nhận (mẫu số 18/TD) sau đó trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay. Sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn sau đó lập 6. thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã để UBND cấp xã thông báo cho Tổ chức Hội cấp xã nhận ủy thác, Tổ TK&VV thông báo đến người vay. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Người vay: 1. * Dự án vay vốn (theo mẫu số 1b): 01 liên. * Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.
  5. Thành phần hồ sơ * Bản sao hợp đồng lao động; * Bản sao thanh lý hợp đồng lao động. * Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền. Đối với Tổ TK&VV: 2. * Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD); Số bộ hồ sơ: 03 bộ (01 bộ người vay giữ, 01 bộ tổ chức chính trị xã hội giữ, 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư liên tịch 1. Dự án vay vốn (mẫu số 1b). 14/2008/T... Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng Văn bản số 243/NHCS- 2. vốn vay (mẫu số 01/TD); TD ngày... Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số Văn bản 676/NHCS-TD 3. 03/TD) ngày 22/...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phải đảm bảo tạo thêm tối thiểu 01 chỗ làm việc Văn bản 2539/NHCS-TD 1. mới. ngày 16... Phải có dự án vay vốn được UBND cấp xã xác Văn bản 2539/NHCS-TD 2. nhận ở địa phương nơi thực hiện dự án. ngày 16... Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện Văn bản 2539/NHCS-TD 3. dự án. ngày 16...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2