Thẩm định, phê duyệt các dự án, chương trình sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
5
download

Thẩm định, phê duyệt các dự án, chương trình sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt các dự án, chương trình sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (oda)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định, phê duyệt các dự án, chương trình sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

  1. Thẩm định, phê duyệt các dự án, chương trình sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Hợp tác quốc tế Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn thẩm định không quá 45 ngày làm việc đối với chương trình, dự án đầu tư và không quá 15 ngày làm việc đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại quy chế này. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước
  2. Tên bước Mô tả bước Tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định phải tuân thủ Quy định Đánh giá tính Quy chế quản lý và sử dụng ODA và các văn bản hướng 1. hợp lệ của hồ sơ dẫn. Các nội dung văn kiện phải phù hợp với các nội trình thẩm định dung trong Văn bản phê duyệt danh mục yêu cầu tài trợ của Bộ. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của chủ dự án, Vụ Tham vấn các cơ Hợp tác quốc tế đề xuất hình thức thẩm định, thành lập 2. quan, đơn vị có hội đồng thẩm định và gửi bộ hồ sơ kèm văn bản xin ý liên quan. kiến tới các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi thẩm định. Đơn vị chủ trì thẩm định lựa chọn một trong hai hình thức thẩm định (tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản hoặc 3. Thẩm định góp ý trực tiếp tại hội nghị thẩm định) và tiến hành tổ chức thẩm định các nội dung văn kiện. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước 1, 2, 3, đơn vị chủ trì thẩm định lập báo cáo thẩm định chương trình, dự án và 4. Phê duyệt tập hợp, gửi các văn bản liên quan cùng với dự thảo Quyết định phê duyệt nội dung dự án trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền về danh mục tài trợ chính 1. thức; 2. - Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình, dự án của đơn vị; - Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có) số lượng 05 bộ (có ít nhất 01 bộ gốc). Nội dung văn kiện thể hiện bằng 3. tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có) và phải phù hợp với Đề cương chi tiết chương trình, dự án đã được phê duyệt. - Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà 4. tài trợ (hoặc đại diện), báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có); - Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận của cơ 5. quan chủ quản (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại). 6. - Dự thảo hiệp định hoặc văn bản thoả thuận về dự án sẽ được ký kết giữa
  4. Thành phần hồ sơ đại diện của Việt Nam và đại diện của nhà tài trợ (nếu có). Số bộ hồ sơ: 05 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản