Thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi phê duyệt thuộc thẩm quyền PD của các Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, UBND tỉnh, TP .....

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
5
download

Thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi phê duyệt thuộc thẩm quyền PD của các Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, UBND tỉnh, TP .....

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ gửi hồ sơ, văn kiện dự án đề nghị phê duyệt tiếp nhận dự án, khoản viện trợ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, văn kiện dự án và ra quyết định phê duyệt Sau khi nhận đủ hồ sơ, văn kiện dự án, khoản viện trợ phi dự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi phê duyệt thuộc thẩm quyền PD của các Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, UBND tỉnh, TP .....

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi phê duyệt thuộc thẩm quyền PD của các Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, UBND tỉnh, TP ..... 88. Thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi phê duyệt thuộc thẩm quyền PD của các Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, UBND tỉnh, TP (viện trợ của các tổ chức phi CP nước ngoài, DA có mức vốn dưới 500.000 USD, khoản viện trợ trị giá nhỏ hơn 200.000 USD ) - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ gửi hồ sơ, văn kiện dự án đề nghị phê duyệt tiếp nhận dự án, khoản viện trợ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, văn kiện dự án và ra quyết định phê duyệt Sau khi nhận đủ hồ sơ, văn kiện dự án, khoản viện trợ phi dự án, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ về Dự án, khoản viện trợ. + Bước 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố ra quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án, khoản viện trợ đó cho cơ quan tiếp nhận viện trợ thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố nếu hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì có văn bản tra lời. - Cách thức thực hiện: Không - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Công văn, văn kiện dự án của cơ quan tiếp nhận viện trợ nêu rõ trị giá, mục tiêu dự án, danh mục hàng hoá. - Thoả thuận của tổ chức viện trợ, hoặc cam kết thư của tổ chức viện trợ. + Số lượng hồ sơ: 01 bộ gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố. - Thời hạn giải quyết: Từ 5 đến 10 ngày. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  2. + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản