intTypePromotion=1
ADSENSE

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thiết bị đào tạo

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

436
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần hồ sơ bao gồm: - Dự án đầu tư do đơn vị lập (theo mẫu số 2). - Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư phải đầy đủ các các nội dung sau: + Các căn cứ để lập Dự án; + Tóm tắt thông tin về dự án: Tên Dự án; Cơ quan quản lý Dự án (tên đơn vị và địa chỉ); Nội dung của dự án (tóm tắt nội dung chủ yếu); Tổng kinh phí dự toán (có danh mục thiết bị và dự toán chi tiết kèm theo); Nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thiết bị đào tạo

  1. 29. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thiết bị đào tạo a. Trình tự thực hiện - Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em chủ trì. - Các đơn vị thuộc Bộ góp ý hồ sơ. - Trình Lãnh đạo Bộ ký. b. Cách thức thực hiện - Qua bưu điện. - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Dự án đầu tư do đơn vị lập (theo mẫu số 2). - Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư phải đầy đủ các các nội dung sau: + Các căn cứ để lập Dự án; + Tóm tắt thông tin về dự án: Tên Dự án; Cơ quan quản lý Dự án (tên đơn vị và địa chỉ); Nội dung của dự án (tóm tắt nội dung chủ yếu); Tổng kinh phí dự toán (có danh mục thiết bị và dự toán chi tiết kèm theo); Nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách nhà nước và kinh phí hợp pháp của đơn vị); Nhân sự tham gia dự án; Thời gian thực hiện Dự án (dự kiến thời gian). - Văn bản xin phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị đào tạo. - Số lượng hồ sơ: 03 bộ. d. Thời hạn giải quyết - Thời gian thẩm định không quá 25 ngày làm việc. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.
  2. - Cơ quan phối hợp (nếu có): không. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Mẫu dự án đầu tư thiết bị đào tạo. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3. Mẫu 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo). CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Tên cơ quan xây dựng dự án) _______________________________ Số:…….. .........., ngày......... tháng......... năm.......... DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO Tên Dự án ..................................... A. Thông tin chung 1. Cơ quan đề xuất Dự án - Tên : - Địa chỉ liên lạc - Số điện thoại/Fax 2. Mục tiêu Dự án - Mục tiêu dài hạn - Mục tiêu ngắn hạn 3. Vị trí, vai trò của Dự án trong đầu tư tổng thể cơ sở vật chất của đơn
  4. vị 4. Mô tả tóm tắt nội dung và các hoạt động chủ yếu của dự án 5. Tổng vốn của dự án : .................VNĐ. Trong đó : - Ngân sách Nhà nước đầu tư - Vốn hợp pháp của trường 6. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án B. Nội dung cụ thể của Dự án 1. Đánh giá chung về tình trạng cơ sở vật chất của trường: ờ Các phòng thí nghiệm đã đầu tư, phòng ốc để lắp đặt và khai thác thiết bị ị Tần suất sử dụng thiết bị (tính theo tuần) ầ Kinh phí đã đầu tư 2. Sự cần thiết phải đầu tư và cơ sở để xây dựng dự án đầu tư ư Đáp ứng nội dung giảng dạy và học tập ậ Đáp ứng các nội dung nghiên cứu khoa học ọ Các điều kiện kèm theo để tiếp nhận đầu tư 3. Dự toán đầu tư ư Xây dựng theo bảng biểu gồm, tên thiết bị, số lượng, đơn giá, thành tiền (ghi cụ thể cho từng phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực tập) ậ Tổng kinh phí đầu tư 4. Dự kiến hiệu quả đầu tư ư Đáp ứng % nhu cầu học tập, giảng dạy theo chương trình ơ Đáp ứng % nhu cầu nghiên cứu khoa học theo định hướng của đơn vị 5. Đánh giá các rủi ro và đề ra những biện pháp để khắc phục 6. Dự kiến kế hoạch thực hiện (chia ra các giai đoạn hoặc các năm nếu
  5. là dự án tổng thể) 7. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án (bao gồm cả năng lực về tài chính) của chủ dự án 8. Các tài liệu liên quan kèm theo - Các phụ lục về kế hoạch kinh phí, phụ lục phân chia các gói thầu - Các tài liệu liên quan (nếu có) Thủ trưởng cơ quan đề xuất dự án ( ký tên - đóng dấu )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2