intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

89
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở- ngành liên quan Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: +...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

  1. Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở- ngành liên quan Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: + Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư, thời hạn thẩm tra đầu tư không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết, thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc. + Đối với dự án đầu
  2. tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn thẩm tra đầu tư không quá 55 (năm mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; 2. Bước 2 Thời gian: sáng từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00, từ thứ Hai đến thứ Sáu). Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
  3. Tên bước Mô tả bước ► Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giao biên nhận cho người nộp. ► Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư). * Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập 3. Bước 3 hoặc người đại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và văn bản ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn 1. với thành lập doanh nghiệp (theo mẫu);
  4. Thành phần hồ sơ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương 2. đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân; Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường 3. hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách 4. nhiệm); Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp 5. tác kinh doanh); Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 6. liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài); Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn Nhà nước thì phải có 7. văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn Nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
  5. Thành phần hồ sơ Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải 8. có vốn pháp định thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm đăng 9. ký kinh doanh. 10. Dự thảo điều lệ Công ty (tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp); 11. Danh sách thành viên (tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp); 12. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy 13. mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo 14. quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện ; Số bộ hồ sơ:
  6. + Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó ít nhất có 01 bộ hồ sơ gốc. + Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó ít nhất có 01 bộ hồ sơ gốc. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu Quyết định số 1. tư (phụ lục I-3) 1088/2006/QĐ-BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Nghị định số 1. Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án 108/2006/NĐ-CP n... đầu tư có điều kiện.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2