Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc 2

Chia sẻ: Nguyễn Toàn Phúc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
5
download

Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc 2

  1. Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi Tên đơn vị: nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: 1. Bên nhận bảo lãnh gửi văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kèm theo các tài liệu chứng minh việc Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh. 2.NHPT kiểm tra nội dung các tài liệu và đối chiếu với các quy định tại thư bảo lãnh đã phát hành. Nội dung kiểm tra gồm: + Tên, địa chỉ Bên nhận bảo lãnh. + Tên, địa chỉ Khách hàng. + Nghĩa vụ được bảo lãnh. + Các vi phạm của Khách hàng khi tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu. + Số tiền phải thanh toán. + Điều kiện thanh toán. + Hiệu lực và thời hạn thanh toán. + Các điều kiện khác. 3.Sau khi nhận đủ hồ sơ, NHPT thực hiện nội dung sau: + Trường hợp các nội dung trong yêu cầu trả tiền không phù hợp với thư bảo lãnh đã phát hành, NHPT có văn bản từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (nêu rõ lý do). + Trường hợp các nội dung trong yêu cầu trả tiền phù hợp với thư bảo lãnh đã phát hành, NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 4. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, NHPT thông báo cho Khách hàng, yêu cầu Khách hàng nhận nợ đối với số tiền NHPT đã trả nợ thay và gửi kèm các tài liệu liên quan. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.
  2. Thành phần hồ sơ: Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: NHPT tiến hành thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị bảo lãnh của bên nhận bảo lãnh nước ngoài ngày () Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: 1. Bên nhận bảo lãnh nước ngoài có văn bản đề nghị NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 2. Các tài liệu do Bên nhận bảo lãnh cung cấp chứng minh Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh, trường hợp thư bảo lãnh có đề cập đến các tài liệu đó như là một trong những điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Căn cứ pháp lý: 1.Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; 3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007; 5. Quyết định số 39/QĐ – NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 6.Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản