Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Toàn Phúc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
29
download

Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp

  1. Thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có dự án đầu tư Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: 1. Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; Chi nhánh lập phiếu giao nhận hồ sơ (phụ lục số 04). 2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo và yêu cầu doanh nghiệp/Hợp tác xã gửi hồ sơ đề nghị thực hiện bảo lãnh; Chi nhánh lập phiếu giao nhận hồ sơ (phụ lục số 04). 3. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT kiểm tra hồ sơ yêu cầu thực hiện bảo lãnh vay vốn. 4. Trường hợp không chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo từ chối không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh gửi doanh nghiệp/Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại. 5. Trường hợp chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho doanh nghiệp/Hợp tác xã ký khế ước nhận nợ bắt buộc, đồng thời, NHPT thực hiện thanh toán cho Ngân hàng thương mại số tiền trả nợ thay cho doanh nghiệp/Hợp tác xã. 6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thu hồi nợ vay bắt buộc theo quy định hiện hành của NHPT. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Thành phần hồ sơ: Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đầy đủ, đúng quy định. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: 1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
  2. 2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản