Thư viện trực tuyến

Chia sẻ: Nguyen Xuan Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
154
lượt xem
24
download

Thư viện trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng thông tin nông nghiệp trực tuyến toàn cầu truy cập tới những tạp chí khoa học về các lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan như: sinh học, môi trường và khoa học xã hội. AGORA cho phép tiếp cận với hơn 400 tạp chí toàn văn của các nhà xuất bản hàng đầu thế giới. Đây là địa chỉ do Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO) đứng đầu với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả về các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và đào tạo nông nghiệp tại các nước có thu nhập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư viện trực tuyến

  1. ABI/INFORM  Đây là kho dữ liệu về chuyên ngành Kinh tế & Quản trị. Danh sách hơn 3,900 ấn bản định kỳ và không định kỳ, hơn 2,900 ấn bản tạp chí ở dạng tòan văn và hơn 18,000 luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế http://www.il.proquest.com/pqdweb Username: S6RQT66XPC Password: welcome Ghi chú: Đây là CSDL dùng thử nghiệm. AGORA  Mạng thông tin nông nghiệp trực tuyến toàn cầu truy cập tới những tạp chí khoa học về các lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan như: sinh học, môi trường và khoa học xã hội. AGORA cho phép tiếp cận với hơn 400 tạp chí toàn văn của các nhà xuất bản hàng đầu thế giới. Đây là địa chỉ do Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO) đứng đầu với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả về các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và đào tạo nông nghiệp tại các nước có thu nhập thấp, tiếp đó là cải thiện an ninh lương thực. AGORA lựa chọn các tạp chí từ các nhà xuất bản Blackwell Publishing, CABI Publishing, Elsevier, Kluwer Academic Publishers, Lippincott, Williams & Wilkins, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Springer-Verlag, and John Wiley & Sons. http://www.aginternetwork.org  Username: ag­vnm086 Password : (liên hệ Phòng Thư viện Điện tử) ­ Thỏa thuận sử dụng Cơ sở dữ liệu AGORA Association for Computing Machinery Database  Cơ sở dữ liệu trực tuyến toàn văn về Khoa học máy tính, gồm nhiều lĩnh vực: Máy tính, Lập trình, Cơ sở dữ liệu, ứng dụng tin học, … http://dbonline3.igroupnet.com/acm http://dbonline3.igroupnet.com/acmdalat http://10.0.16.20/acm Username: Liên hệ Phòng Thư viện điện tử Password: Liên hệ Phòng Thư viện điện tử Wilson Business Abstracts Full text  Cơ sở dữ liệu trực tuyến này cung cấp quyền truy cập tới hơn 527 Tạp chí với thông tin chỉ mục và tóm tắt, 260 Tạp chí toàn văn bao gồm lĩnh vực: Kế toán, Quảng cáo, Ngân hàng, Xây dựng, Hoá học và dược phẩm, Giao tiếp, Máy tính, Mỹ phẩm, Công nghiệp, Kinh tế, Công nghiệp giải trí, Tài chính, … + Chỉ mục - 527 nhan đề từ 1982 + Tóm tắt - 527 nhan đề từ 1990 + Toàn văn - 260 nhan đề từ 1995 http://10.0.16.20:5000/HWWWBA/main.nsp?view=HWWWBA 
  2. Cơ sở dữ liệu chỉ mục Báo, Tạp chí Việt Nam  Index Vietnam là Cơ sở dữ liệu chỉ mục Báo, Tạp chí Việt Nam với các đầu mục tham chiếu tới gần 8,000 bài viết đăng trên các báo, tạp chí xuất bản tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Index Vietnam là một dự án phi lợi nhuận của Website Thư viện Trẻ (http://www.thuvientre.com) nhằm hỗ trợ bạn đọc của các thư viện Việt Nam và những ai cần tra cứu các bài báo, tạp chí phục vụ cho nhu cầu thông tin và nghiên cứu của mình. Index Vietnam cũng là một công cụ hữu ích với các thủ thư dịch vụ tham khảo/tra cứu trong việc tìm thông tin giúp bạn đọc theo yêu cầu. http://indexvietnam.thuvientre.com Geological Society: Lyell Collection  Bộ sưu tập Lyell Collection là bộ sưu tập điện tử các tạp chí được lưu trữ, Xuất Bản Phẩm Chuyên Biệt và nội dung sách được xuất bản bởi Hiệp hội Geological Society of London. Bộ sưu tập tuyển chọn những tài liệu về ngành Khoa Học Đất với chất lượng tốt nhất. Chủ đề: Khoa Học Đất Bộ sưu tập Lyell Collection Cung cấp tài liệu hiện hành và những tài liệu được lưu trữ từ năm 1845; Có đầy đủ các tính năng của tài liệu điện tử bao gồm tính năng báo động và liên kết tham chiếu. Nội dung 250 000 trang đã được giới chuyên môn thẩm định.15 000 bài báo về Khoa Học Đất. http://www.lyellcollection.org/search.dtl Ghi chú: Đây là CSDL truy cập qua IP. Sử dụng cho các máy tính trong Trường Đại học Đà Lạt Health InterNetwork Access to Research Initiative  Chương trình HINARI do tổ chức WHO thành lập, kết hợp với các nhà xuất bản lớn, cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và các tài liệu về sức khoẻ. Hiện nay, tại các viện y tế của 113 quốc gia đã có hơn 3503 nhan đề tạp chí chuyên ngành, giúp ích cho hàng ngàn người làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, và ngược lại, cũng góp phần cải thiện vấn đề sức khỏe toàn cầu. http://www.who.int/hinari  Username: VTN110 Password : (liên hệ Phòng Thư viện Điện tử) ­ Thỏa thuận sử dụng Cơ sở dữ liệu HINARI IEEE Computer Society  Cơ sở dữ liệu trực tuyến này cung cấp quyền truy cập tới hơn 22 tạp chí chuyên ngành, hơn 100,000 bài báo về Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin... http://www.computer.org/publications/dlib  Username: igroup Password : (liên hệ Phòng Thư viện Điện tử)
  3. Library Center - Ebrary  Library Center của Ebrary là website được lập ra nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành thư viện những tài liệu nghiên cứu, tin tức chuyên ngành và các thông tin về nghề thư viện và các chuyên ngành liên quan. CSDL này hiện có hơn 85 sách điện tử bao gồm các chủ đề như phát triển Thư viện số, phát triển bộ sưu tập truyền thống, lịch sử thư viện cũng như những tài liệu hướng dẫn từ Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Những tài liệu này được cung cấp từ các nhà xuất bản như Emerald Group Publishing Limited, Idea Group, Inc., Greenwood Publishing Group, Library of Congress, MIT Press. http://site.ebrary.com/lib/librarycenter MathSciNet  MathSciNet là một nhà xuất bản điện tử cho phép truy cập đến một cơ sở dữ liệu bao gồm các bài điểm sách, báo, các tóm tắt và thông tin thư mục cho rất nhiều các tài liệu Toán học chuyên ngành. Hơn 80.000 tài liệu mới được bổ sung hằng năm, hầu hết các tài liệu này đã được phân loại theo Hệ thống phân loại chuyên ngành toán với hơn 60.000 bài bình luận được bổ sung vào cơ sở dữ liệu này hằng năm. MathSciNet còn bao gồm hơn 2.000.000 tài liệu và trên 700.000 liên kết trực tiếp tới các bài báo gốc. Dữ liệu thư mục cho các bài báo cũ được số hóa hồi cố cho đến năm 1864. Các danh mục tham khảo được sưu tập và sắp xếp thích hợp từ hơn 300 tạp chí chuyên ngành. MathScinet còn chứa cơ sở dữ liệu bài trích cho các tạp chí, tác giả, bài báo và các bài điểm báo. Trang web các bài trích này cho phép độc giả truy tìm lịch sử và ảnh hưởng của các tài liệu nghiên cứu trong các ngành toán học. http://www.ams.org/mathscinet Ghi chú: Đây là CSDL truy cập qua IP. Sử dụng cho các máy tính trong Trường Đại học Đà Lạt - Thỏa thuận sử dụng Cơ sở dữ liệu MATHSCINET Mineralogical Society of Great Britain & Ireland - MinAbs Online  CSDL điện tử MinAbs Online cho phép truy cập một CSDL với gần 132.678 bài tóm tắt (từ năm 1982 đến nay) của tất cả các xuất bản phẩm hàng đầu và nhiều xuất bản phẩm khác (báo-tạp chí & sách) về Khoa học Đất, Khoáng Vật học, Tinh Thể học, Địa Hóa học, Kinh tế Địa chất, Nghiên cứu Ngọc, Đá quí, Khoáng Vật học Ngoài Trái Đất, Khoa Học Môi Trường và Nano, v.v. - Tóm tắt được viết bởi một chuyên gia tình nguyện. - Các bài tóm tắt được liên kết với các bài viết gốc nhờ vào cơ sở dữ liệu CrossRef (Tham chiếu chéo). - Có thể tải trực tiếp các bài tóm tắt về hộp mail. - Phương tiện tìm kiếm toàn diện và mang tính trực quan. http://www.minabs.com Ghi chú: Đây là CSDL truy cập qua IP. Sử dụng cho các máy tính trong Trường Đại học Đà Lạt
  4. Online Access to Research in the Environment  Hiện nay, tại 70 quốc gia có thu nhập thấp đã có trên một ngàn nhan đề tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc sở hữu và được xuất bản bởi hơn 200 nhà xuất bản, các tổ chức học thuật, và các hiệp hội khoa học có uy tín. 36 quốc gia khác sẽ được bổ sung vào năm 2008. Việc nghiên cứu được cung cấp về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ sinh học, thực vật học, biến đổi khí hậu, sinh thái học, năng lượng học, hóa môi trường, kinh tế môi trường, kỹ thuật và quy hoạch môi trường, luật môi trường và chính sách môi trường, môn khoa học về chất độc môi trường và ô nhiễm môi trường, địa lý học, địa chất học, thuỷ học, khí tượng học, hải dương học, quy hoạch đô thị, động vật học, và nhiều lĩnh vực khác. http://www.oaresciences.org  Username: VTN506 Password : (liên hệ Phòng Thư viện Điện tử) ProQuest Central  ProQuest Central là một Cơ sở dữ liệu lớn với hơn 11.250 nhan đề, trong đó có hơn 8.400 nhan đề toàn văn. ProQuest Central được thiết kế để có thể truy cập đến hầu hết các cơ sở dữ liệu được sử dụng trong các thư viện và hơn thế nữa nó bao phủ trên 160 chủ đề bao gồm các lĩnh vực như: - Kinh doanh và kinh tế (Business and economics) - Sức khỏe và y tế (Health and medical) - Tin tức và thế giới (News and world affairs) - Khoa học (Science) - Giáo dục (Education) - Công nghệ (Technology) - Nhân văn (Humanities) - Khoa học Xã hội (Social Sciences) - Tâm lý (Psychology) - Văn học (Literature) - Luật (Law ) - Phụ nữ học (Womens studies) và nhiều chủ đề khác http://www.il.proquest.com/pqdweb  Username: 0RRWK78PNF Password: proquest Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến  VJOL(Vietnam Journals Online) là CSDL tóm tắt và toàn văn các tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam với mục tiêu giúp cho độc giả nghiên cứu tiếp cận dễ dàng hơn với tri thức khoa học xuất bản tại Việt Nam và giúp thế giới biết đến nhiều hơn về một nền học thuật của Việt Nam. Tới tháng 9/2007, CSDL Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến đã có 16 tạp chí với 34 mục lục, liệt kê 418 bài viết, trong đó 294 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định file PDF. Các tóm tắt bài viết cũng như giao diện có thể hiển thị được ở hai ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt. http://www.vjol.info 
  5. Thư viện giáo trình điện tử  Đây là điểm truy cập tập trung các thông tin về giáo trình, nội dung tham khảo, các thông tin về nguồn học liệu, nơi công bố và phổ biến các nội dung khoa học và kỹ thuật. Từ đây bạn có thể: Tìm kiếm trực tuyến kho giáo trình ở các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Tìm ở đây bạn sẽ có thể truy cập các nội dung toàn văn, các yêu cầu về thời lượng, nội dung giảng dạy, nội dung tham khảo cũng như nhiều thông tin khác về giáo trình. http://ebook.edu.net.vn  VIETLAW  Là cơ sở dữ liệu Luật toàn văn, cung cấp đầy đủ các văn bản luật của Việt Nam. http://www.luatvietnam.vn Username: (liên hệ Phòng Thư viện Điện tử) Password : (liên hệ Phòng Thư viện Điện tử) Wilson Applied Science and Technology  Cơ sở dữ liệu trực tuyến này cung cấp toàn văn với thông tin Chỉ mục và tóm tắt với 485 Tạp chí có thông tin chỉ mục từ năm 1983; 485 Tạp chí có thông tin tóm tắt từ năm 1993; 100 Tạp chí toàn văn từ năm 1997 bao gồm lĩnh vực: Toán ứng dụng, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học khí quyển, Công nghệ thông tin, ... + Chỉ mục - 485nhan đề từ 1983 + Tóm tắt - 485 nhan đề từ 1993 + Toàn văn - 100 nhan đề từ 1997 http://10.0.16.20:5000/HWWASA/main.nsp?view=HWWASA Wilson Biological & Agricultural Index Plus  Cơ sở dữ liệu trực tuyến này cung cấp quyền truy cập toàn văn tới hơn 299 nhan đề thuộc lĩnh vực: Khoa học động vật, Hoá Sinh, Sinh học, Công nghệ sinh học, Thực vật học, Tế bào học, Sinh thái học, Côn trùng học, … http://10.0.16.20:5000/HWWBAI/main.nsp?view=HWWBAI  http://rs44.rapidshare.com/files/94359699/_textile_flower_japan.zip http://www.freersacklershop.com/?gclid=CPmD0f_KpZ0CFU8wpAodzCUR2Q http://www.japantrendshop.com/mini-manga-tezuka-osamu-collection-p-317.html http://www.japantrendshop.com/premium-kururin-ice-cream-maker-p-351.html http://www.japantrendshop.com/noiseless-usb-karaoke-mic-p-576.html http://www.japantrendshop.com/all-products-c-0.html mizuhiki craft
  6. http://www.ryu-mei.com/blogs/index.php?blog=2&cat=23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản