intTypePromotion=3

THỰC HÀNH MÁY TÍNH BỎI TÚI (Tiết 73)

Chia sẻ: Abcdef_52 Abcdef_52 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
60
lượt xem
12
download

THỰC HÀNH MÁY TÍNH BỎI TÚI (Tiết 73)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua bài học các em cần nắm được: 1. Về kiến thức: - Quy trình vào chương thống kê. - Quy trình bấm máy để tính các số liệu đặc trưng của một mẫu số liệu. 2. Kỹ năng: - Thành thục cách tính các số liệu đặc trưng bằng máy tính bỏi túi. 3. Về tư duy: Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng MTBT. 4. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ: - Các kiến thức đã học .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC HÀNH MÁY TÍNH BỎI TÚI (Tiết 73)

 1. THỰC HÀNH MÁY TÍNH BỎI TÚI (Tiết 73) I.MỤC TIÊU:Qua bài học các em cần nắm được: 1. Về kiến thức: - Quy trình vào chương thống kê. - Quy trình bấm máy để tính các số liệu đặc trưng của một mẫu số liệu. 2. Kỹ năng: - Thành thục cách tính các số liệu đặc trưng bằng máy tính bỏi túi. 3. Về tư duy: Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng MTBT. 4. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ: - Các kiến thức đã học . - Phiếu học tập - Máy tính bỏi túi III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mỡ, nêu vấn đề đan xen với hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC.
 2. HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập kiến thức cơ bản: Câu hỏi 1: Số trung bình là gì? Nêu công thức. Câu hỏi 2: Hãy viết công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn ? HOẠT ĐỘNG 2: Giới thiệu quy trình bấm máy để tính các số đặc trưng. Hoạt động của HS Hoạt động của GV mode
 3. * Dùng phím mode để vào SD mode 1 Ghi nhận kiến thức Ấn mới về cách sử dụng MTBT để tính các số đặc trưng. *Trước khi bắt đầu, ấn 1 = shipt CLR *Nhập dữ liệu : 1. Giả sử mẫu số liệu là x1 , x 2 ,...x n . Để nhập số liệu DT ta ấn: x1 x2 ... xn DT DT 2.Để Nhập mẫu số liệu x1 , x 2 ,...x n , trong đó xi có tần số là ni ( i = 1,2,... n) ta ấn. shipt ; n1 DT x1 shipt ; n2 x2 DT DT nm xn shipt ; ...
 4. Giá trị Ấn S- Sum shipt 1  x2 2 shipt S- Sum x shipt S- Sum 3 n S- VAR shipt 1 _ x shipt S- VAR 2 sn S- VAR shipt 3 sn-1
 5. Mux2 tính = ương sai thì khi giá trị độ lệch ốn ph chuẩn hiện lên ta ấn HOẠT ĐỘNG 3: Cũng cố quy trình bấm máy để tính các số liệu đặc trưng.
 6. Một trăm học sinh tham dự học sinh giỏi toán ( thang điểm là 20) kết quả được cho trong bảng sau: Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2 số a. Tính số trung bình. b. Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Hoạt động của Hoạt động của giáo Ghi bảng học sịnh viên
 7. hiểu - Hoạt động nhóm, Quy trình bấm máy và kết quả: -Nghe nhiệm vụ. chia lớp thành 10 nhóm, 4hs/nhóm. - Tính số trung shipt CLR 1 Mode Mode bình , phương - Yêu cầu học sinh = 1 sai, độ lệch tính số trung bình, 1 DT shipt chuẩn bằng phương sai, độ lệch ; 9 chuẩn bằng MTBT MTBT. ; 1 DT shipt 10 570 MS. DT ; 3 shipt 11 - Hoạt động DT ; 5 shipt 12 thảo - Theo dỏi hoạt động nhóm DT 8 shipt 13 luận để tìm của học sinh, giúp đỡ DT ; 13 shipt 14 được kết quả khi cần thiết. ; DT 19 shipt bài toán. 15 - Yêu cầu đại diện DT ; 24 shipt 16 đại diện mỗi nhóm lên trình - ; DT 14 shipt 17 trình bày và đại diện nhóm nhóm ; DT 10 shipt 18 khác nhận xét lời giải bày. ; DT shipt 19 của nhóm bạn. đại diện - - Sửa chữa sai lầm : nhóm khác nhận xét lời Chính xác hoá kết quả giải của nhóm chiếu quy trình bấm bạn. máy và kết quả lên bảng. - Phát hiện sai lầm và sửa chữa.
 8. 1 = 1 S-VAR shipt _ = 2 ( x s 15,23)VAR S- hipt S2 = ( s  1,98925)
 9. ( s2  3,9571) HOẠT ĐỘNG 4: Một của hàng sách thống kê số tiền ( đơn vị: nghìn đồng) Mà 60 khách hàng mua sách ở của hàng trong 1 ngày.Số liệu được ghi trong bảng phân phối tần số sau: Lớp Khoảng Tần số
 10. 40;49 1 3 50;59 2 6 60;69 3 19 70;79 4 23 80;89 5 9 N= 60 Tính số trung bình, độ lệch chuẩn và phương sai. Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng học sinh giáo viên
 11. Quy trình bấm máy và kết quả: -Nghe hiểu nhiệm - Hoạt động nhóm, vụ. chia lớp thành 10 nhóm, 4hs/nhóm. - Tính giá trị đại 3 DT shipt ; 44,5 diện. - Yêu cầu học sinh ; DT 6 shipt 54,5 tính giá trị đại diện. - Tính số trung DT ; 19 shipt 64,5 bình , phương sai, - Yêu cầu học sinh DT ; 23 shipt 74,5 độ lệch chuẩn bằng tính số trung bình, DT 9 ; shipt 9 phương sai, độ lệch MTBT. chuẩn bằng MTBT - Hoạt động nhóm 570 MS. thảo luận để tìm được kết quả bài - Theo dỏi hoạt động của học sinh, toán. giúp đỡ khi cần - Đại diện nhóm thiết. trình bày. - Yêu cầu đại diện - Đại diện nhóm mỗi nhóm lên trình = 1 S-VAR shipt khác nhận xét lời bày và đại diện _ ( xhipt 69,333) = s 2 S-VAR giải của nhóm bạn. nhóm khác nhận S2 = - Phát hiện sai lầm xét lời giải của nhóm bạn. và sửa chữa. - Sửa chữa sai lầm ( s  19,2456)
 12. : Chính xác hoá kết quả chiếu quy s2 ( trình bấm máy và  104,9722) kết quả lên bảng. HOẠT đỘNG 5: Cũng cố toàn bài. HĐTP 1: Một trăm bảy mươi chín củ khoai tây Chia thành chín lớp căn cứ trên khối lượng của chúng( đơn vị : gam). Ta có bảng phân bố tần số sau: Lớp Khoảng Tần số 10;19 1 1 10;19 2 14 10;19 3 21 10;19 4 73 10;19 5 42
 13. 6 13 10;19 10;19 7 9 10;19 8 4 10;19 9 2 a. Tính Khối lượng trung bình của 1 củ khoai tây. b. Tính độ lệch chuẩn và phương sai. _ Kết quả : x  48,3547486 s  13,95127664 s2  194,6381199 HĐTP 2: Tổng kết bài học: Qua bài học các em cần: - Nắm vững quy trình bấm MTBT về chương thống kê. Bài tập về nhà : 5,9,10 trang 176,177 ( sách bài tập đại số 10 nâng cao).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản